הוראה זה ייעוד-הרבה מעבר לעבודה

הסדנאות מיועדות לתלמידים מורים והורים מבוצעות בשפה העברית וערבית עם מנחים מומחים בתחומם ומנוסים