" הלומד במאה ה21" - מנוף לפיתוח בוגר משמעותי לעצמו ולחברה

ביסוס תהליך ההוראה-למידה על תפקודי לומד מיטביים יוצרת למידה משמעותית מושתתת על שלושה עקרונות עיקריים:

 1. ערך ללומד ולחברה,

 2. מעורבות  הלומד והמלמד,

 3. רלוונטיות ללומד.

למידה זו מזמנת ללומד חוויה רגשית וקוגניטיבית מעניינת ומאתגרת המאפשרת הן למידה עצמאית והן למידה בתוך אינטראקציה עם אחרים.

מטרה:

 • לפתח לומדים היודעים להשתמש בצורה חכמה ומושכלת בתפקודי הלומד במאה ה21.

 • ביסוס הלמידה על אסטרטגיות וכלים ללמידה פעילה היוצרת תובנות על בסיס התנסות אישית.

 • ביסוס השינוי בתפקודי הלומד והטמעתו בצורה יעילה ומשמעותית דורשים שינוי בתפקודי המורה בכיתתו בשיטת הPR   (Promote)הרואה במורה אינדיבידואל שיש לפתח אותו על פי צרכיו.

המוטו שלנו : "הוראה זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה"

דגשים:

 • תפקודי לומד במאה ה21

 • מוח ולמידה- איך המוח לומד ומשמר את החומר הנלמד- שיפור תפקודי הלמידה של הלומד.

 • מהי למידה שנשארת וכיצד מייצרים אותה?

 • איך ניתן לשפר את הלמידה והזכירה?

 • למידה מטעויות

 • שיעור אפקטיבי מבוסס מיפוי תפקודי לומד

 • משוב מקדם למידה- כלים למשוב הנותן ללומד כלים לקידום והתפתחות.

 • משחקי למידה

 • אוריינות חזותית בתהליכי למידה שילוב הערוץ החזותי בלמידה.

 • בניית מפות חשיבה

 • הערכה– במגוון כלים להערכת התהליך והתוצר

ההשתלמות מבוססת על שני צירים:

מיפוי תפקודי הלומד במאה ה21 הנדרשים בתחום הדעת שלי - התמקדות ב3-4 תפקוד לומד משמעותיים.

בניית פעילויות למידה המטמיעות  את התפקודי לומד הנבחרים באמצעות למידה פעילה.