מח"ר- ללמוד היום את תפיסת ההוראה של המח"ר

למידת המחר.jpg
3.jpg

פיתוח  מסלול אישי/ייעודי לתלמידים טובים ומצטיינים המבוסס על למידה רב תחומית סביב "רעיונות גדולים" .

הלמידה תעסוק בכלים של פתרון בעיות, דילמות, קונפליקטים ערכיים מתחום רבי המלל מדעים ומקצועות המח"ר.

הנושאים והתחומים יאפשרו:

 למידה והתנסות פעלנית (למידה פעילה מתוך עיניין וסקרנות). 

 פרקטיקות למידה: עבודת צוות, טיפוח מצבי חשיבה מרובי פתרונות,  ניתוח מידע והפקת תוצרים ייחודיים.

פיתוח תפקודי לומד כבסיס לבניית תוצרי למידה מגוונים. 

התהליך יכשיר את המורה להיות מורה יוזם ומוביל תהליכי למידה חקרניים קצרי מועד וארוכי טווח. הלמידה מבוססת על עקרונות   PBE/PBL  פיתוח תהליכי למידה עצמאים וחקרניים כשגרת למידה בבית הספר בלמידה מעשית- יישומית.  

המשתתפים בתוכנית יעבדו על משימות קצרות מועד בעלות משמעות עבורם, תוך הפקת מגוון תוצרי למידה כגון: סרט, ספר דיגיטלי, אלבום, פוסטר, עבודת חקר ועוד... 

ההשתלמות מבוססת על 3 מודולות: 

בניית "קפסולות אינטרדיספלינאריות" בלמידה אחרת  לכלל המקצועות ולמקצועות המח"ר

יישום עקרונות מפתח בפדגוגית מוטת עתיד בתפיסת הWell Being  והפעלנות (למידה פעילה מתוך עניין וסקרנות).

תפקודי לומד כבסיס לבניית תוצרי למידה מגוונים.

מח"ר- ללמוד היום את תפיסת ההוראה של המח"ר 

מערכת החינוך נמצאת בצומת משמעותית ונדרשת לרגישות והתבוננות מכילה ומיטבה עם באי מערכות החינוך: צוותי ניהול, סגלי הוראה ותלמידים. תפיסת הפיתוח המקצועי מבוססת על

 4 עקרונות מפתח:

.1 למידה אינטרדיספלינארית המבססת תהליכי חקר PBL/PBE כבסיס להקניית מיומנויות למידה עצמית

בניית ספירלת אסטרטגיות ופיתוח שפה בית ספרית

הכשרת הצוותים בהטמעת האסטרטגיות בתהליכי ההוראה למידה בכיתתם.

 

2. בניית מערך חקר במקצועות המח"ר ומקצועות רבי מלל המבוסס על למידת PBL/EBL

הבניית מודל ללמידת חקר להוראה בכיתה לפי שלבים.

3 SEL .  (social emotional learning) , למידה מצמיחה  המבוססת על מודעות ומסוגלות עצמית של הלומד, מיומנויות ניהול עצמי ולמידה, מיומנויות "רכות" חברתיות ובינאישיות.