מעו"ף לעוף על כנפי העניין והסקרנות

מעוף 15199.jpg

לנשום לרווחה

לנשום לרווחה 15199.jpg

לנשום לרווחה

התהליך יכשיר את המורה להיות מורה יוזם ומוביל תהליכי למידה חקרניים קצרי מועד וארוכי טווח. הלמידה מבוססת על עקרונות  PBE/PBL  פיתוח תהליכי למידה עצמאים וחקרניים כשגרת למידה בבית הספר בלמידה מעשית- יישומית.  

המשתתפים בתוכנית יעבדו על משימות קצרות מועד בעלות משמעות עבורם, תוך הפקת מגוון תוצרי למידה כגון: סרט, ספר דיגיטלי, אלבום, פוסטר, עבודת חקר ועוד... 

ההשתלמות מבוססת על 3 מודולות: 

 

בניית "קפסולות אינטרדיספלינאריות" בלמידה אחרת  לכלל המקצועות ולמקצועות המח"ר

יישום עקרונות מפתח בפדגוגית מוטת עתיד בתפיסת הWell Being  והפעלנות (למידה פעילה מתוך עניין וסקרנות).

תפקודי לומד כבסיס לבניית תוצרי למידה מגוונים.

תוכנית המבוססת על למידה רגשית חברתית לצוות המורים ולתלמידים. סדנאות:

פיתוח תחושת חוסן על פי 5 הממדים של ה .SEL

מקפצה לחטיבה בהיבט רגשי חברתי.  

התמודדות עם נורמות חברתיות ושיתופי פעולה.

פיתוח תחושת מסוגלות והתמודדות עם מצבים בלתי מוכרים.

כוכב הצפון שלי - שאיפות והגשמתן - מה נדרש ממני כדי להגשים את עצמי.