ההשתלמויות המוצעות הינן השתלמויות של 30 שעות או מודולות של 10-15 שעות מהן ניתן להרכיב השתלמות מגוונת

הסדנאות מיועדות לתלמידים מורים והורים מבוצעות בשפה העברית וערבית עם מנחים מומחים בתחומם ומנוסים

"המוטו שלנו: "הוראה זה ייעוד! – זה הרבה מעבר לעבודה