תלמידים מאתגרים מענה ייעודי בהיבט רגשי לימודי חברתי

UDL.jpg
השקופים שבחבורה.jpg
מקוון מכוון.png

ללמוד את הלקות מנקודת מבט פרופסיונאלית ולהיכנס לנעליו של התלמיד, להבין את הקושי המצוקה והרגישות. לצמוח מהמקום הזה באמצעות כלים מותאמים בהיבט רגשי /חברתי/ לימודי תוך בניית מענים אישיים בשילוב כלים טכנולוגיים. 

סגירת פערים למה הכוונה? איך עושים זאת? באילו כלים? מתודות ואסטרטגיות לניהול הלמידה, ויסות עצמי, וכלים ללמוד איך ללמוד להוראה מותאמת לתלמידים על רצף הלמידה בכיתה הטרוגנית.

תלמידי האתמול ותלמידי המחר מי הם? מה נדרש להם מהמורה המבוגר המשמעותי? מגוון כלים לבניית תלמידאות/ למידה שיתופית/למידה בקבוצות. כלים בניהול שיח משמעותי ומפרה, כלים בעיצוב התנהגות ברמת הפרט והכיתה בדגש על צמיחה מסוגלות אישית.

חרם, עלבונות, פגיעה נפשית/פיזית, הילדים השקופים, מה תפקידנו כמבוגרים אחראים ביצירת מרחב מוגן מכיל כדי להעז להיות חלק משמעותי מהמעגל החברתי. להיות שייכים

להתמודד עם אתגרי התלמידאות.jpg