המוטו שלנו : "טיוב ההון האנושי זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה"

מהות הגישה :

אנשים רוצים להתפתח תוך חיפוש משמעות אמיתית וביטוי אישי ויצירתי! תפיסה זו מובילה ליצירת מעטפת למידה אחרת המותאמת לפרט בתוך ארגון, להובלת תהליכי-שינוי בארגון עצמו ובהשתלמויות של מכון רביבים בע"מ.

   .הגישה שואבת מתחומי הפסיכולוגיה החיובית ביחס לחוזקות וכישרונות אנושיים הטבועים באדם

גישה זו מבוססת על ההבנה כי מערכות החינוך כיום נדרשות ליסוד מארגן-תפיסה המשלבת בין זהות ארגונית מערכתית וגישה אינדיבידואלית להתפתחותו האישית של המורה כפרט ושל התלמיד.    

עקרונות מרכזיים :

  • בנייה וטיפוח גישה חיוביות לתהליכי למידה והתפתחות אישית.

  • רגישות לצורכי הפרט ולמידותיו , מצד המורה ומצדו של התלמיד.

  • נגישות לתחומי מחקר אקדמאיים : חינוך, פדגוגיה ופסיכולוגיה.

חברת רביבים בארגון בראשות ד"ר ענת רביב מציעה תכנית להצמחה ושיפור ארגוני במפעלים ובארגונים.

התכנית כוללת :

  • טיפוח והצמחת האדם העובד בארגון.

  • פיתוח תקשורת בין אישית, הערכה ומשוב בתוך הארגון.

  • פיתוח צוותים והדרכה פנים ארגונית.

  • הובלה והטמעת תהליכי שיפור וחדשנות בארגון

גישת הPromote, פיתוח חדשני של מכון רביבים בע"מ               היא גישת הליבה בעבודתנו.