מפקח ומנהליו

מפגשי מנהלים בתפיסת הPR מעטפת למידה אחרת בהובלת תהליכים

רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ – מכון לטיוב ההון האנושי במערכות חינוך

אנחנו מאמינים שטיוב ההון האנושי בארגון הוא המפתח להצלחת הארגון. מתוך תובנה זו פיתחנו גישה ייחודית – גישת ה-Promote – לעבודה בארגונים ובבתי ספר שממקסמת ומשלבת את הפוטנציאל האישי עם צרכי הארגון. 

גישת הPR  מבית מכון רביבים בע"מ היא גישת-הליבה בעבודתנו.

מבוססת על ההבנה כי מערכות החינוך כיום נדרשות ליסוד מארגן-תפיסה המשלבת בין זהות ארגונית מערכתית וגישה אינדיבידואלית להתפתחותו האישית של המנהל כמוביל תהליכים משמעותיים בארגון.

מטרה:

המנהל כמוביל הארגון צריך לראות את התמונה השלמה ולהוביל את קביעת סדרי העדיפויות בבית ספרו, לאור תפיסה זו מוצעים בזאת מספר מודולות המהוות השתלמות מלאה בפני עצמה או מגוון נושאים לבניית השתלמות ייחודית למנהלים על פי הצורך.

מודולות לבניית ההשתלמות
 • המנהל כמוביל פדגוגיה איכותית בתפיסות המאה ה21- ניהול שינוי

 • מי/ מה מנהל אותי –שימוש באינטליגנציה רגשית בהתנהלות האישית של המנהל בסביבת בית - הספר

 • בניית תהליכי ייחודיות בבית הספר בהלימה לתפיסות משרד החינוך לפתיחת אזורי רישום

 • בניית תלב"ס מוביל ייחודיות

 • הובלת תהליכי שינוי בהערכת לומדים

 • אתיקה בחינוך ככלי ליצירת אקלים לימודי חברתי תקין

 • גמישות פדגוגית ככלי להטמעת תהליכי שינוי והעצמה בית ספריים

 • והקשבת לרעך כמוך- הובלת תהליכי תקשורת משמעותית ושיח מוקיר בבית הספר

 • חקר מוקיר ולמידה מהצלחות ככלי לפיתוח ארגוני בית ספרי

 • שוויון הזדמנויות בחינוך- מתן מענה לתלמידים ל"ל ותלמידים מודרים חברתית

 • E,F,Q,M ניהול מכוון מטרות להצלחה

 • שיפור השירות

דגשים:

כל המפגשים בנויים על תכנים רלוונטיים ללמידה מעולמם של המנהלים ומבוססת על דוגמאות מהשטח, הליכה לימודית לשם איסוף מידע, ניתוח דילמות וחקר מקרים, בניית תובנות ותכניות פעולה ליישום בבית הספר.

חברת רביבים מתמחה בהשתלמויות למנהלים, רכזים, אנשי מטה ואנשי סגל במגוון רחב של נושאים.

 

ההשתלמויות מיועדות למנהלים חדשים ומנהלים ותיקים, מנהלים שבתי הספר פועלים במסגרת אופק חדש/עוז לתמורה וכאלו שבית ספרם אינו פועל במסגרת התכניות הללו.
ההשתלמות בונה קהילת מנהלים פעילה החותרת לפיתוח מצוינות באסטרטגיות ניהוליות והארגוניות  ומעוניינים להוביל שינוי, ולפתח מנהיגות פדגוגית ועוד.

כל ההשתלמויות מבוססות על הנחיות מכון אבני ראשה וניתנות להעברה גם באמצעות מפגשי מפקח ומנהליו.

המוטו שלנו : "הוראה זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה"