הצעה לגננות

אנו במכון רביבים מאמינים שטיוב ההון האנושי בגן הילדים הוא המפתח להצלחה. מתוך תובנה זו פיתחנו גישה ייחודית – גישת ה-Promote – לעבודה בגני ילדים אשר ממקסמת ומשלבת את הפוטנציאל האישי של הגננת עם צרכי האוכלוסייה הורים וילדים.

גישת הPR  מבית מכון רביבים בע"מ היא גישת-הליבה בעבודתנו.

מבוססת על ההבנה כי מערכות החינוך כיום נדרשות ליסוד מארגן-תפיסה המשלבת בין זהות ארגונית מערכתית וגישה אינדיבידואלית להתפתחותה האישית של הגננת כמובילת תהליכים משמעותיים בגן הילדים.

"הילד הזה הוא אני"

המטרה:

 • הקניית כלים ופיתוח גישה רב מערכתית בהבנת צרכי ילדים עם בעיות רגשיות/התנהגותיות והוריהם.

חלק א': הילד

 • ילדים עם קושי נוירולוגי מולד.

 • לימוד מגוון הלקויות וההשלכות שלהן בתהליך ההתפתחות של הילד בגן הילדים.

 • כלים להתמודדות ומתן מענה הולם לילדים.

חלק ב': המשפחה

 • הבנת התהליך הרגשי/נפשי שעוברים ההורים בהתמודדותם עם ילד בעל צרכים מיוחדים.

 • בניית מודל גיוס ורתימה של ההורים לשיתוף פעולה משמעותי עם צוות הגן.

 • התיידדות והכרת הטוב - הצגה של נושא הפסיכולוגיה החיובית באמצעות מחקרים ותרגילים מרכזיים שתומכים בטיפוח של רגשות חיוביים בחיי היום יום.

 • בניית סדנא משותפת להורים וצוות הגן בנושא ילדים מקשים ומתקשים הבנת התופעות ודיון משותף סביב חקר מקרה.

 "כלים בעיצוב התנהגות"

מטרה:

 • מפגש אישי התנסותי עם ארגז כלים מתוך הפסיכולוגיה החיובית, C.B.T  ו N.L.P

 • הבנת הקושי ההתנהגותי רגשי של הילד/הורה והתמודדות איתו באמצעות שיקוף עצמי פנימי של התגובה מול האירוע.

 • יצירת קהילה לומדת המבוססת על התנסות אישית באמצעות סדנאות וניתוח מקרים מגן הילדים.

דגשים:

 • אסרטיביות והצבת גבולות- מיומנויות לניהול גן.

 • מעגל גירוי תגובה. הצגה של מודל תפיסת המציאות והפרשנות האוטומטית שלה  המביאה לעיתים להעצמה של אירועים פנימיים ללא התאמה לאירועים חיצוניים.

 • כלים פיתוח ותרגול מיומנויות על פי מודל שליטה עצמית מתוך הפסיכו' החיובית.

 • פיתוח ותרגול מיומנויות על פי מודל התנהגותי-קוגניטיבי.

 • בניית ארגז כלים להתמודדות עם קשיי התנהגות בגן.

 "תקשורת בונה אמון עם ילדים והורים"

השתלמות זו מבוססת על מחקר שהוצג בכנס חינוך בניו יורק ע"י ד"ר ענת רביב בנושא "קהילת המבוגרים המשמעותית לילד".

מטרה:

 • הקניית מיומנויות תקשורת המבוססות על שקיפות, אחריות ושותפות במטרה ליצור שיח משמעותי בין הגננת להורה הבונים יחד תשתית למערכת מכבדת ומוקירה.

 • גיוס שתוף הפעולה של ההורים

דגשים:

 • כלים בדיאלוג וקשר משמעותי גננת- ילד- הורה.

 • דיאלוג ומשוב מעצים ומקדם למידה.

 • תקשורה בונה אמון עם הורים.

 • עבודה עם קלפים ככלי לניהול קשר משמעותי

 • הסיפור האישי שלי- כלים להתמודדות עם אפיזודות מחיי הגן ככלי לצמיחה אישית.

 "פיתוח חשיבה באמצעות אוריינות חזותית בגן הילדים"

מטרה:

 • הקניית מיומנויות לשימוש נכון ומושכל בכלים מתוך ארגז הכלים של האוריינות החזותית לעבודה בגן הילדים

 • בניית ארגז אסטרטגיות לפיתוח חשיבה באמצעות תמונות

דגשים:

 • מרכיבי השפה החזותית ככלי להעצמת הלמידה בגן הילדים

 • זיהוי, שיום ותיאור פרטי התצלום כבסיס לשימוש בתצלומים ככלי מקדם חשיבה מסדר גבוה ומיומנויות כתיבה ושיח

 • זיהוי, שיום, תיאור; ניתוח אסטרטגיית המיון ויישומה באמצעות משימות מבוססות תצלומים

 • אסטרטגיית ההשוואה ויישומה באמצעות משימות מבוססות תצלומים

 • העלאת השערה, ביסוסה ונימוקה באמצעות משימות מבוססות תצלומים

"למידה מהצלחות כמנוף ליצירת שינוי והתפתחות"

מטרה:

 • מתודת הלמידה מהצלחות ככלי לניתוח פעילויות ואירועים

 • בניית ארגז כלים לניתוח אירועים

דגשים:

 • למידה מהצלחות - המתודה ושימושיה בגן הילדים

 • מתיאוריה לפרקטיקה, יישום המתודה ככלי לפיתוח ולמידה.

 • המסע בעקבות שאלת הלמידה – המתודה הרטרוספקטיבית.

 • רפלקסיה ככלי ללמידה על למידה - יומן מסע אישי.

 • גיבוש ועיצוב ארגז הכלים להמשך למידה, עשייה ופיתוח

ו"הקשבת לרעך כמוך" - שיחות בין ילדים ועם ילדים

מטרה:

 • התיווך ככלי לפיתוח שיח בגן הילדים

 • אינטרטקציה איכותית על בסיס שפת הג'רף ושפת התן

 • בניית ארגז כלים לניתוח אירועים

דגשים:

 • הטמעת עקרונות התיווך.

 • אינטראקציות איכותיות בגן על בסיס שפת הג'ירף ושפת התן

 • שיחה וסוגה בגן.

 • הסיפור כאמצעי לטיפוח השיח הרגשי והחשיבה הקוגניטיבית - באמצעות שפת הג'ירף ושפת התן.

 • יישום בגן בילדים

המוטו שלנו : "הוראה זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה"