"מורה ותלמיד בעולם מנוכר" - פסיכו-פדגוגיה: נקודת אור בתהליך החינוכי

ההשתלמות מציעה לסגלי ההוראה הזדמנות ייחודית לפתח היבטים רגשיים במעשה ההוראה תוך העמקת מודעות לאספקטים הפסיכו פדגוגיים במלאכת החינוך וההוראה.

 

במסע ההתבוננות נעמיק ונבין כיצד היבטים אלה פוגשים את החוויה הלימודית, הרגשית והאישית של התלמיד והשפעתם על עצם תהליך הלמידה-הוראה. 

 

אנו מבקשים "להיכנס" עם אנשי החינוך וההוראה לתוך השיעור, ללב לבו של התהליך החינוכי, ללב לבם של המורים בעת העשייה החינוכית. משם נרחיב את מבטנו ונבקש לזהות את הידע הפסיכו פדגוגי הקיים ברשותם, להרחיב אותו ולשכלל את יישומו.

"המורה הרגשי כמבוגר אחראי"

תפקיד המחנך/מורה בעידן הפוסט מודרני עובר שינוי משמעותי ממעביר ידע למבוגר האחראי. "חינוכאים" הם הדמויות המשמעותיות אותן יפגוש הלומד לאורך היום בתפיסת האדם התומך, המוביל, המייעץ ומעניק התמיכה והאוזן הקשבת.

מטרה:

המחנך/מורה צריך לראות את התמונה השלמה של כל אחד מתלמידיו, ולהוביל את קביעת סדרי העדיפויות להתקדמות כל תלמיד. לשם כך עליו להיות מסוגל:

 • לבנות קשר משמעותי עם הלומדים מתוך ארגז הכלים של הפסיכולוגיה החיובית

 • להשתמש במיומנויות של אימון אישי  בדיאלוג עם התלמידים

 • להשתמש במיומנות ההקשבה מתוך הכלה ואמפטיה.  

 • להשתמש בכלים של סנגור עצמי ככלי להבניית הכוחות של התלמיד.

 • לבנות מערך ליווי ומעקב אחר התקדמות התלמידים לאורך השנה.

דגשים:

 • העלאת המודעות של המורה כמנהיג חינוכי

 • מקורות ההנעה של המורה את תלמידיו

 • אוריינות  ואינטליגנציה רגשית- ככלי ללמידה על מה מניע את התלמיד

 • כלים מתוך תפיסת הפסיכופדגוגיה בעבודת המורה

 • משוב מקדם למידה

 • מרחבי למידה לקידום למידה משמעות

 • כיצד לתקשר נכון בעולם מתוקשר ומוצף מידע

"מורה רואה, מרגיש ותומך"

תקשורת הנה הבסיס לקשר משמעותי בין המורה לתלמיד ולהוריו. מיומנויות תקשורת המבוססות על שקיפות, אחריות ושותפות יוצרות שיח משמעותי בין המורה לתלמיד ולהורה הבונים יחד תשתית למערכת מכבדת ומוקירה.

שתוף הפעולה של ההורים הוא תנאי להצלחת העבודה עם התלמידים ולאור זאת נדרש לגייס אותם לתהליך מתוך הבנה ומחויבות.
מטרה:

 • בניית ערוצי תקשורת בינאישית רב מערכתית עם תלמידים, הורים ועמיתים

דגשים:

 • כלים בדיאלוג וקשר משמעותי מורה- תלמיד, הקשבה פעילה, משוב, שיקוף ורפלקסיה.

 • תקשורת אסרטיבית הבונה גבולות ואמון- המורה כמבוגר משמעותי לתלמיד.

 • דיאלוג ומשוב מעצים ומקדם למידה.

 • תקשורה בונה אמון עם תלמידים והורים.

 • הכרת המאפיינים של שפת הגוף ככלי להבנת מרכיבי התקשורת בינאישית

 • סדנא והתנסות בקריאת שפת גוף- ניתוח סרט וגזירת תובנות.

 • הדיסוננס הקוגניטיבי הפער בין המרכיב השפתי בתקשורת – מה אני שומע לבין המרכיב החזותי- מה אני רואה.

המוטו שלנו : "הוראה זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה"