תלמידים בהדרה בהיבט פדגוגי רגשי והתנהגותי

מוצעות בזאת מספר מודולות המהוות בסיס לבניית השתלמות שלמה העוסקת בהיבט הלימודי/רגשי התנהגותי, תוך הקניית כלים למורים בתחומים אילו.
השבחת ההוראה במפגש אישי פרטני ומכוון

מטרה:

 • בהיבט אישי- קשר מורה תלמיד, תקשורת בונה אמון, קשר משמעותי עם הורים.

 • בהיבט חברתי- מבנה קבוצה, הומוגנית, הטרוגנית, הוראה/למידה בקבוצות קטנות.

 • בהיבט לימודי- דרכי הוראה שונות ומגוונות המותאמות לפרט.

דגשים:

 • כלים ממוחשבים בבנייה מושכלת של קבוצות למידה בשעה הפרטנית.

 • גיוון דרכי הוראה.

 • המשחק ככלי למידה.

 • הערכת תל"ל- הערכה תומכת לומד ולמידה.

 • דרוג משימות ומתן מענה אישי לתלמיד.

אסטרטגיות למידה ופיתוח חשיבה במגוון תחומי הדעת כבסיס להוראה דיפרנציאלית מותאמת

מטרה:

 • הוראה דיפרנציאלית כבסיס לבניית מענה הולם באמצעות גיוון דרכי הוראה והתאמתם למגוון לומדים.

 • למידה והתנסות במגוון כלים ואסטרטגיות למידה/הוראה ואסטרטגיות לפיתוח חשיבה בדגש על מקצועות רבי מלל.

דגשים:

 • במהלך הלמידה וההדרכה יושם דגש על גיוון דרכי הוראה באמצעות משחקים, כלים לפיתוח חשיבה, ארגון הלמידה בפורמטים שונים וכלים ואסטרטגיות למידה/הוראה

 • התנסות במגוון אסטרטגיות למידה ופיתוח חשיבה בהלימה לצרכי הצוות.

 • התנסות והבניית תפיסת אסטרטגית החודש- בכל חודש תלמד אסטרטגיה חדשה שתיושם במהלך החודש ע"י כל המורים במקצועות רבי המלל בכיתה. 

 • בניית יחידת לימוד הכוללת אסטרטגיות וכלים לפיתוח חשיבה. 

תלמידים מאתגרים בכיתה רגילה- השתלמות הכלה

מטרה:

 • הבנת הקשיים והתופעות שתלמידים אילו מביאים לשדה הלמידה.

 • בניית סביבת למידה משמעותית ותומכת.

 • שילוב תלמידים ל"ל בכיתה רגילה מתוך הבנה לצרכים וההתאמות הנדרשות ללומד.

 • להפוך את הקושי לאתגר בניית מעטפת תומכת לתלמיד ל"ל.

 • בהיבט לימודי- דרכי הוראה שונות ומגוונות המותאמות לפרט.

דגשים:

 • לקות למידה נרכשת סביבתית מול לקות למידה מולדת גנטית.

 • תלמיד ל"ל הקשיים המרכזיים שתלמיד זה מביא אל שדה הלמידה, הבנת הקשיים והתופעות.

 • בניית סביבת למידה משמעותית ותומכת.

 • התאמת דרכי ההוראה/ למידה.

 • בניית קשר משמעותי ומעצים עם התלמיד.

 • כלים בגיוס ורתימה של הצוות למען התלמיד.

 • כלים ואסטרטגיות להנחיה אישית והנחיית צוות.

 • כלים בבניית תכנית בשיתוף המחנכת ומורים מקצועיים.

תקשורת בונה אמון עם תלמידים והורים

מטרה:

תקשורת הינה הבסיס לקשר משמעותי בין המורה לתלמיד ולהוריו. מיומנויות תקשורת המבוססות על שקיפות, אחריות ושותפות יוצרות שיח משמעותי בין המורה לתלמיד ולהורה, הבונים יחד תשתית למערכת מכבדת ומוקירה.

שתוף הפעולה של ההורים הוא תנאי להצלחת העבודה עם התלמידים ולאור זאת נדרש לגייס אותם לתהליך מתוך הבנה ומחויבות.

ההשתלמות עוסקת בכלים להעצמת המורה כדמות משמעותית עבור תלמידיו.

דגשים:

 • כלים לפיתוח ותרגול מיומנויות על פי מודל שליטה עצמית מתוך הפסיכולוגיה החיובית. פיתוח ותרגול מיומנויות על פי מודל התנהגותי, קוגנטיבי.

 • בניית ארגז כלים להתמודדות עם קשיי התנהגות בכיתה.

 • אסרטיביות והצבת גבולות- מיומנויות לניהול כיתה.

 • כלים בדיאלוג וקשר משמעותי מורה- תלמיד.

 • דיאלוג ומשוב מעצים ומקדם למידה.

 • תקשורה בונה אמון עם תלמידים והורים.

המוטו שלנו: "הוראה זה ייעוד! – זה הרבה מעבר לעבודה"