שוויון הזדמנויות בחינוך- כלים להשבחת ההוראה

מפגשי מנהלים בתפיסת הPR מעטפת למידה אחרת בהובלת תהליכים

רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ – מכון לטיוב ההון האנושי במערכות חינוך

אנחנו מאמינים שטיוב ההון האנושי בארגון הוא המפתח להצלחת הארגון. מתוך תובנה זו פיתחנו גישה ייחודית – גישת ה-Promote – לעבודה בארגונים ובבתי ספר שממקסמת ומשלבת את הפוטנציאל האישי עם צרכי הארגון. 

גישת הPR  מבית מכון רביבים בע"מ היא גישת-הליבה בעבודתנו.

מבוססת על ההבנה כי מערכות החינוך כיום נדרשות ליסוד מארגן-תפיסה המשלבת בין זהות ארגונית מערכתית וגישה אינדיבידואלית להתפתחותו האישית של המנהל כמוביל תהליכים משמעותיים בארגון.

מטרה:

המנהל כמוביל הארגון צריך לראות את התמונה השלמה ולהוביל את קביעת סדרי העדיפויות בבית ספרו, לאור תפיסה זו מוצעים בזאת מספר מודולות המהוות השתלמות מלאה בפני עצמה או מגוון נושאים לבניית השתלמות ייחודית למנהלים על פי הצורך.

מטרה:

  • פיתוח דרכי הוראה מותאמות ככלי למתן שוויון הזדמנויות לכלל הלומדים

  • גיוון דרכי ההוראה הלמידה והתאמתם למגוון לומדים.

דגשים:

  • למידה משמעותית רב- ערוצית ופעילה בהתבסס על מיומנויות הלומד במאה ה21

  • גיוון דרכי הוראה באמצעות מגוון כלים: משחקים, כלים מתוקשבים, למידה עצמית, למידת חקר.

  • כלים ואסטרטגיות למידה/הוראה.

  • כלים לפיתוח חשיבה

  • ארגון תהליכי ההוראה בכיתה הטרוגנית בפורמטים שונים: למידה אישית, למידה בקבוצות, למידת עמיתים

  • יצירת שיח פדגוגי מקדם למידה, זמן מורה- זמן תלמיד

 

לאורך ההשתלמות יחשפו המורים למגוון מתודות הוראה בלמידה פעילה על פי מיומנויות הלומד במאה ה21.

המוטו שלנו : "הוראה זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה"