מהות הגישה:

אנשים (מורים ותלמידים) רוצים להתפתח תוך חיפוש משמעות אמיתית וביטוי אישי ויצירתי!תפיסה זו מובילה ליצירת מעטפת למידה אחרת המותאמת לפרט בתוך בית הספר, להובלת תהליכי-שינוי בית ספריים ובהשתלמויות של מכון רביבים בע"מ.

חברת רביבים בראשות ד"ר ענת רביב מציעה למורים, החברים בעמותת המורים חינם שלוש סדנאות בנות 3 שעות כול אחת.

גישת ה-Promote, פיתוח חדשני של מכון רביבים                   בע"מ היא גישת הליבה בעבודתנו.

הגישה שואבת מתחומי הפסיכולוגיה החיובית ביחס לחוזקות וכישרונות אנושיים הטבועים באדם.
הגישה מבוססת על ההבנה, כי מערכות החינוך כיום נדרשות ליסוד מארגן-תפיסה המשלבת בין זהות ארגונית מערכתית וגישה אינדיבידואלית להתפתחותו האישית של המורה כפרט ושל התלמיד. 
עקרונות מרכזיים:
בניית וטיפוח גישה  חיוביות לתהליכי למידה והתפתחות אישי, רגישות לצורכי הפרט ולמידותיו – המורה ו/או התלמיד ונגישות לתחומי מחקר אקדמאיים: חינוך, פדגוגיה ופסיכולוגיה.

מטרות :

 • הבנה מעמיקה של מאפייני הלמידה במאה ה-21 .

 • כלים לבניית קשר משמעותי בין מורה לתלמיד באמצעות שימוש באסטרטגיות מעולם הפסיכולוגיה החיובית.

 • בניית קשר משמעותי עם ההורים כשותפים לתהליך ההתפתחות של ילדיהם.

נושאי פעילות :

 • למידה משמעותית מתוך התבוננות בפרט באמצעות מודלים שונים ומגוונים.

 • מיומנויות למידה במאה ה-21.

 • הערכה מקדמת למידה.

 • בניית קשר משמעותי ומעצים עם התלמיד.

 • כלים לגיוס ולרתימה של הצוות למען התלמיד- ביסוס כלים מתורת “הסנגור העצמי”.

 • בניית קשר מעצים בין הורה למורה - הבנת התהליך הרגשי והנפשי שעובר על ההורים בהתמודדותם עם ילד בעל צרכים מיוחדים.

 • בניית מודל גיוס ורתימה של ההורים לשיתוף פעולה משמעותי עם צוות בית הספר.

שיטות הדרכה :

 • הרצאות אינטראקטיביות המבוססות על חקר מקרה מחיי המורים

 • סרטים

 • סימולציות והתנסות מעשית

המוטו שלנו : "הוראה זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה "