לקוחות החברה

עירית נצרת עילית- אגף החינוך

עירית תמרה אגף החינוך

עירית חצור אגף החינוך

משטרת ישראל- המכללה הלאומית לשוטרים

שרות בתי הסוהר

הרשות הארצית להצלה וכיבוי

חיפה כימיקלים

בית חולים רמב"ם

מועצה אזורית מטה אשר

המשרד לאיכות הסביבה

קרן אבי-חי

משרד החינוך הפיקוח על זכויות הילד