הכלה בתחומי הדעת

יעד ההכלה וקידום ההישגים של משרד החינוך לשנה"ל תש"ף מתכתב עם רכישת מיומנויות ותפיסות הוראה בכיתה הטרוגנית

  מודולה 1

למידה דיפרנציאלית בתחומי הדעת

מודולה.png
השתלמות.png

  מודולה 2

המשחק ככלי למידה משמעותי 

מודולה.png
מודולה 2.png

  מודולה 3

Project Based Education/Learning     

מודולה.png

מורה יוזם ומוביל תהליכי למידה חקרניים קצרי מועד

תהליך ההערכה לתהליך הלמידה והעבודה לאורך כל הפרויקט

פיתוח תהליכי למידה עצמאים וחקרניים בכלים של PBE/PBL   כשגרת למידה בבית הספר בלמידה

מעשית-יישומית  

המשתתפים בתכנית יעבדו על משימות קצרות מועד בעלות משמעות עבורם, תוך התנסות בלמידה מבוססת חקר באופן פעיל

 • הלומד במאה ה21 - מי הוא ומהם מאפייניו?

 • המורה במאה ה21 והנדרש ממנו- המעבר מלמידה פסיבית ללמידה אקטיבית בעלת מעורבות גבוהה ללומד 

 • שילוב תהליכי חקר קצרי מועד בתהליך הלמידה : בניית שאלת החקר, איסוף מידע וארגון מידע בתרשימים, הצגת מידע במגוון שיטות, תוצר אישי או תוצר קבוצתי?

 • שאילת שאלות ברבדים שונים - פיתוח חשיבה ולמידת חקר, בניית שאלת חקר מאתגרת, התנסות בהנחיית תלמידים בבניית שאלת חקר

 • ייצוג מידע במגוון שיטות

 • תוצרי החקר – משחק, עבודה , פוסטר, מצגת.

 • כתיבת הדרישות לעבודת הסיום- בניית מחוון וצק ליסט, התנסות בכל אחת מהמתודות ויישומה בנושא נלמד נבחר.

 • גיוון דרכי הוראה למידה באמצעות משחק והתנסות

 • כלים בהערכת התהליך והתוצר- מחוון, צ'ק ליסט, משוב מקדם למידה, הערכת עמיתים - התנסות בכל אחת מהמתודות ויישומה ביח"ל נבחרת

  מודולה 4

למידה פעילה באמצעות אסטרטגיות למידה

Learning by Doing

מודולה.png

במהלך הלמידה וההדרכה יושם דגש על גיוון דרכי הוראה באמצעות משחקים.

 • כלים לפיתוח חשיבה

 • ארגון הלמידה בפורמטים שונים

 • כלים ואסטרטגיות למידה/הוראה - פיתוח חשיבה בהלימה לצרכי הצוות

 • התנסות והבניית תפיסת אסטרטגית החודש- בכל חודש תלמד אסטרטגיה חדשה שתיושם במהלך החודש ע"י כל המורים במקצועות רבי המלל בכיתה. 

 • בניית יחידת לימוד הכוללת אסטרטגיות וכלים לפיתוח חשיבה ולמידה פעילה. 

 • תפקודי לומד כבסיס לבניית מענה הולם - באמצעות גיוון דרכי הוראה והתאמתם למגוון לומדים.

 • למידה והתנסות במגוון  כלים ואסטרטגיות למידה/הוראה

 • אסטרטגיות לפיתוח חשיבה בדגש על מקצועות רבי מלל.

  מודולה 5

פדגוגיה מוטת עתיד

פיתוח תודעה עתידנית, מבוא לפדגוגיה מוטת עתיד

ששת העקרונות של פדגוגית מוטת עתיד בראיית מודל רכיבי הפדגוגיה החדשנית.

התנסות בקבוצות חקר ב4 מתודות מתוך עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד:

מגמות כלליות: עבודה בצוותים בסביבה גמישה ווירטואלית, חלוקת תפקידים בניית השלם מחלקיו, תפקיד לכל לומד, למידה משחקית.

מגמות חברתיות: דרכי הלמידה וקליטת המידע של דור הz, דרכי הצגת הידע והמידע. למידת עמיתים ושיתוף פעולה.

סביבות טכנולוגיות: האינטרנט של הדברים BIG-DATA, מרחבי למידה וירטואלים ושילובם בתהליכי הוראה למידה, העצמת היכולות הקוגניטיביות באמצעות תהליכי ניתוח מידע  והפקת תוצרים

פרקטיקות הוראה: טיפוח מצבי חשיבה מרובי פתרונות, הסתמכות על נקודות חוזק ובחירה של הלומד, התאמה לסגנונות למידה, טיפוח מיומנויות רכות.

למידת עמיתים בשיטת הגיקסו- נציג מכל קבוצה מלמד את חברי הקבוצה את הנושא הנחקר, בניית יח"ל או פעילות למידה המבוססת על העקרונות של פדגוגיה מוטת עתיד.

מודולה.png

ההשתלמות מבוצעת ע"י ד"ר ענת רביב ומנחים מנוסים העובדים בחברת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ.

 נשמח לעמוד לרשותך,

 המוטו שלנו: "הוראה זה ייעוד! – זה הרבה מעבר לעבודה"