מודולה מס' 1 : תפקיד המחנך
מטרה:

 • להפיח השראה ויצירתיות בעבודת המחנך, להפוך למשמעותי ומעצב בחיי התלמידים ובהעצמתם

 • פיתוח וחידוד האג'נדה האישית  שלי כמחנך

דגשים:

 • בירור עמדות, תפיסה החינוכית, בניית כיתה כקבוצה חברתית, ניהול דיון דילמה, תקשורת אפקטיבית, למידה חברתית,

 • פתרון קונפליקטים, ערכים אישיים וחברתיים, מתן משוב, גבולות השיח, טיפול בהתנגדויות.

 • חיזוק יכולת המחנך כדמות אקטיבית מובילה בכיתה ולא רק מגיב או מכבים שריפות.
   

מודולה מס' 2 : "עבודת המחנך בהיבטים האישיים, החברתיים והערכיים "

מטרה:

 • זיהוי המשאבים האישיים של המחנך

 • פיתוח תחושת אחראיות ומנהיגות אצל המחנך

דגשים:

 • טיפוח מסוגלות אישית כבסיס להצטיינות ומנהיגות : התכניות בנושא מבוססות על תפיסת משאבי התודעה – מסוגלות: תחושה של יכולת ומוקד שליטה פנימי; גמישות: יכולת לראות מצבים מנקודות מבט מגוונות ולהתמודד עם שונות ושינויים בחברה; מקצועיות: חתירה לשלמות, ליסודיות ולדיוק בעבודה ובתקשורת; מודעות: ניהול החשיבה, מכוונות עצמית וייצוג בהיר של המציאות הפנימית והחיצונית; תלות הדדית: חשיבה ופעולה מתוך שיתוף פעולה עם אחרים.  

 

 • טיפוח הרגלי חשיבה התורמים למנהיגות עצמית: התמדה, שליטה עצמית, חשיבה הדדית, הקשבה לאחרים, גמישות בחשיבה, מטאקוגניציה, הנטייה לחקור ולהציב בעיות, דיוק בשפה ובחשיבה ועוד.

 

מודולה 3 "בניית קשר עם תלמיד:
מטרה:

 • למצוא בעצמנו כוחות להאמין בתלמיד, להעצים אותו, לקדם, להסתכל בחצי הכוס המלאה

 • לקבל כלים שיאפשרו להכיר תלמידים מקרוב.

דגשים:

 • דיאלוג בגבוה העיניים, מכבד והדדי וקשר עם התלמידים כמנוף להצלחה אישית.

 • הכרות עם התלמיד וסביבת החיים שלו: משפחה, חברים, מורים מקצועיים.

 • מודעות למגוון התלמידים וחיזוק היכולת לקבל להכיל ולהעריך את השונות האישית והחברתית שבין התלמידים.
   

מודולה 4 "הכיתה כקבוצה חברתית"
מטרה:

 • לעורר מודעות ליחסים החברתיים בתוך הקבוצה/כיתה.

 • לחזק את יכולות המחנך להיות אקטיבי בהובלת תהליכים בתוך הכיתה.

דגשים :

 • שימוש בסימולציות מונחות ודיונים קבוצתיים

 • מיפוי הכיתה מבחינת היחסים החברתיים בכיתה (תת קבוצות, תפקידים בכיתה) ושכלול היכולת
  להבנת תהליכים קבוצתיים ולזיהוי פוטנציאל הצמיחה בהם.

 • פיתוח יכולת הקשבה ואמפתיה לקולות השונים בכיתה.

 • יצירת 'מרחב מוגן' בכיתה שבו התלמידים יוכלו לדבר על רגשות, מחשבות, דעות ודילמות  בכיתה.

 • התמודדות עם קונפליקטים אישיים ובין-אישיים שעולים בכיתה.

מודולה 5 : "הורים ומורים בנייה וטיפוח של קשר משמעותי"

מטרה:

 • בניית תקשורת ודיאלוג פתוח ודו-סטרי עם ההורים, מתוך תפיסה שקשר שוטף וטוב תורם לקשר עם התלמיד, להצלחה ולהשתלבות שלו בבית הספר.

דגשים:

 • מודלים של יחסי הורים-בית ספר בתוך ביה"ס.

 • עבודה עם הורים כקבוצה

 • קשר אישי עם הורים – ניתוח מקרים.

 • יחסי מתבגרים-הורים.
   

מודולה :6"פסיכו פדגוגיה בעבודת המחנך"

מטרה:

 • הכרת חשיבות ה "האוריינות הרגשית" והאינטליגנציה, הרגשית, ותרומתם להפיכת המחנך למנהיג  

דגשים:

המחנך צריך לראות את התמונה השלמה של כל אחד מתלמידיו, ולהוביל את קביעת סדרי העדיפויות להתקדמות כל תלמיד. לשם כך עליו לדעת:

 • מאפיינים של תלמידים מיוחדים וייחודיים וצרכיהם.

 • מיומנויות של אימון אישי  בדיאלוג שלנו עם התלמידים תוך התייחסות לחשיבות שאילת השאלות הנכונות –עמדנו על אומנות התשאול  מהן שאלות עוצמתיות   ועד כמה חשוב  לא לשאול שאלות שיפוטיות.  

 • מיומנות ההקשבה מתוך הכלה ואמפטיה.  

 • סנגור עצמי ככלי להבניית הכוחות של התלמיד.