פדגוגיות מוטות עתיד בגן הילדים- פיתוח תהליכי למידה וחקר בגיל הרך.

 

מעבדה להוראה דיאלוגית בגן הילדים

מטרת המעבדה - פיתוח תהליכי למידה בתהליכי חקר אישיים של ילדי הגן סביב תחומי עניין אישיים בהנחיה אישית ופיתוח דיאלוג מונחה גננת- ילד.

רציונאל: תהליכי הלמידה מתוך עניין אישי יוצרים סקרנות מוטיבציה ופיתוח אישי של ילדי הגן.

הנחייה באמצעות דיאלוג אישי בגן הילדים יוצרת קשר אישי משמעותי גננת- ילד ומפתחת כל ילד בהלימה ליכולותיו. הגישה מתנהל מתוך משא ומתן בין תחומי העניין של הילדים לגננת. הדגש הוא על קשב לטובת בניית קשר משמעותי.

התפיסה משפיעה בשני רבדים:

1 בניית תוכנית הלימודים בגן, הבסיס לתהליך בניית התוכנית הוא הידע של הילדים המקום בו הילדים נמצאים ממנו צומחים, זה מונע חזרתיות ויוצר עיניין ונותן מענה לתחומי העניין של הילדים.

2. ביית תוכנית אישית לילדים סביב תחומי העיניין שלהם והם בונים פרוייקט אישי של הילד במפגשים אישיים של הילד/ה עם הגננת לקראת הצגת הנושא ע"י הילד/ה בפני ילדי הגן בקבוצות או במליאה.

במה שונה דרך ההוראה הזו מהוראה הרגילה בגן? ב2 מימדים:

 1- מתן מענה לידע של ילדי הגן לתחומי עניין וסקרנות אישית.

 2. בניית קשר דאדי וליווי אישי של ילדי הגן במפגשים פרטניים המלווים את ההתפתחות האישית של הילד/ה לא רק סביב קושי כי אם סביב תחומי עניין. למידה מתוך סקרנות אישית.

 

"הילד הזה הוא אני"

המטרה:

הקניית כלים ופיתוח גישה רב מערכתית בהבנת צרכי ילדים עם בעיות רגשיות/התנהגותיות והוריהם

חלק א': הילד

ילדים עם קושי נוירולוגי מולד

לימוד מגוון הלקויות וההשלכות שלהן בתהליך ההתפתחות של הילד בגן הילדים

כלים להתמודדות ומתן מענה הולם לילדים

חלק ב'- המשפחה

הבנת התהליך הרגשי/נפשי שעוברים ההורים בהתמודדותם עם ילד בעל צרכים מיוחדים.

בניית מודל גיוס ורתימה של ההורים לשיתוף פעולה משמעותי עם צוות הגן.

התיידדות והכרת הטוב - הצגה של נושא הפסיכולוגיה החיובית באמצעות מחקרים ותרגילים מרכזיים שתומכים בטיפוח של רגשות חיוביים בחיי היום יום.

בניית סדנא משותפת להורים וצוות הגן בנושא ילדים מקשים ומתקשים הבנת התופעות ודיון משותף סביב חקר מקרה.

 

 

אקלים גן-"כלים בעיצוב התנהגות"

מטרה:

.מפגש אישי התנסותי עם ארגז כלים מתוך הפסיכולוגיה החיובית, C.B.T  ו N.L.P

.הבנת הקושי  ההתנהגותי רגשי של הילד/הורה והתמודדות איתו באמצעות שיקוף עצמי פנימי של התגובה מול האירוע

.יצירת קהילה לומדת המבוססת על  התנסות אישית באמצעות סדנאות וניתוח מקרים מגן הילדים

נושאים מרכזיים:

אסרטיביות והצבת גבולות- מיומנויות לניהול גן.

מעגל גירוי תגובה. הצגה של מודל תפיסת המציאות והפרשנות האוטומטית שלה המביאה לעיתים להעצמה של אירועים פנימיים ללא התאמה לאירועים חיצוניים

כלים פיתוח ותרגול מיומנויות על פי מודל שליטה עצמית מתוך הפסיכולוגיה החיובית.

פיתוח ותרגול מיומנויות על פי מודל התנהגותי, קוגנטיבי.

בניית ארגז כלים להתמודדות עם קשיי התנהגות בגן.

 

אקלים גן "תקשורת בונה אמון עם ילדים והורים"

מטרה:

הקניית מיומנויות תקשורת המבוססות על שקיפות, אחריות ושותפות במטרה ליצור שיח משמעותי בין הגננת להורה הבונים יחד תשתית למערכת מכבדת ומוקירה

גיוס שתוף הפעולה של ההורים

"ההשתלמות מבוססת על מחקר שהוצג בכנס חינוך בניו יורק ע"י ד"ר ענת רביב בנושא "קהילת המבוגרים המשמעותית לילד

תכנים מרכזיים:

כלים בדיאלוג וקשר משמעותי גננת- ילד- הורה.

דיאלוג ומשוב מעצים ומקדם למידה.

תקשורה בונה אמון עם הורים.

עבודה עם קלפים ככלי לניהול קשר משמעותי

הסיפור האישי שלי- כלים להתמודדות עם אפיזודות מחיי הגן ככלי לצמיחה אישית.
 

תנועה בגן הילדים ככלי ללמידה רב ממדית

 מטרה:

.הקניית מיומנויות תנועה סביב נושאים נלמדים ושילובם כחלק מתהליך העבודה בגן הילדים

תכנים מרכזיים:

תנועה וצליל תרגילים להכרת חלקי הגוף

תנועה וצליל תרגילים להכרת חלקי הגוף

תנועה במרחב הכרת המרחב האישי והבינאישי-

תנועה במרחב תוך לימוד המרחב האישי גבולות המרחב האישי

 

פיתוח חשיבה באמצעות אוריינות חזותית בגן הילדים

מטרה:

הקניית מיומנויות לשימוש נכון ומושכל בכלים מתוך ארגז הכלים של האורינות החזותית לעבודה בגן הילדים

בניית ארגז אסטרטגיות לפיתוח חשיבה באמצעות תמונות

תכנים מרכזיים:

מרכיבי השפה החזותית ככלי להעצמת הלמידה בגן הילדים

זיהוי, שיום ותיאור פרטי התצלום כבסיס לשימוש בתצלומים ככלי מקדם חשיבה מסדר גבוה ומיומנויות כתיבה ושיח

זיהוי, שיום, תיאור; ניתוח אסטרטגיית המיון ויישומה באמצעות משימות מבוססות תצלומים

אסטרטגיית ההשוואה ויישומה באמצעות משימות מבוססות תצלומים

העלאת השערה, ביסוסה ונימוקה באמצעות משימות מבוססות תצלומים

 

למידה מהצלחות כמנוף ליצירת שינוי והתפתחות

מטרה:

מתודת הלמידה מהצלחות ככלי לניתוח פעילויות ואירועים

בניית ארגז כלים לניתוח אירועים

תכנים מרכזיים:

למידה מהצלחות המתודה ושימושיה בגן הילדים

מתיאוריה לפרקטיקה, יישום המתודה ככלי לפיתוח ולמידה.

המסע בעקבות שאלת הלמידה – המתודה הרטרוספקטיבית.

רפלקסיה ככלי ללמידה על למידה- יומן מסע אישי.

גיבוש ועיצוב ארגז הכלים להמשך למידה עשייה ופיתוח.

 

ו"הקשבת לרעך כמוך" שיחות בין ילדים ועם ילדים

מטרה:

התיווך ככלי לפיתוח שיח בגן הילדים

אינטרטקציה איכותית על בסיס שפת הג'רף ושפת התן

בניית ארגז כלים לניתוח אירועים

תכנים מרכזיים:

הטמעת עקרונות התיווך.

אינטראקציות איכותיות בגן על בסיס שפת הג'ירף ושפת התן

שיחה וסוגה בגן.

הסיפור כאמצעי לטיפוח השיח הרגשי והחשיבה הקוגניטיבית.באמצעות שפת הג'ירף ושפת התן.

יישום בגן בילדים.