המורה כמנחה- פיתוח מיומנויות הנחייה והוראה בתפיסת המורה כמנחה ומוביל בכיתות ובבית ספרו: המורה בדרגות הגבוהות כחונך בעל מיומנויות ויכולות לסייע ולהעצים ממלאי תפקיד אחרים - בתפקידי ריכוז, ניהול, הנחייה, הדרכה, ליווי, הדרכה והובלה – בשלבי כניסתם לתפקיד ובמהלכו, לפי העניין והצורך.  הקורס ישלב פרקטיקה בהיקף 30 שעות בליווי והנחייה ויזכה את המורים בנוסף לגמול השתלמות גם בתעודת מנחה . התעודה תינתן למשתתפים ע"י מכללת שאנן בשיתוף מכון רביבים.

ההשתלמות כוללת מפגשי פא"פ ומפגשים וירטואלים.

היקף: 60 שעות בשנתיים.

פדגוגיה מוטת עתיד- חקר הפרקטיקה ובניית מודלים ללמידה חדשנית. הקורס יהווה פלטפורמה למורה להתנסות ולפתח  את היכולות ואת רפרטואר ההוראה שלו בהתמודדות עם אתגרי ההוראה של המאה ה- 21 והמבקשים לייצר ללומדיהם חוויה של למידה משמעותית תוך שילוב פרקטיקות מתחום הפדגוגיה מוטת העתיד.

ההשתלמות כוללת מפגשי פא"פ ומפגשי הנחייה.

היקף: 60 שעות בשנתיים- מתאימה גם להשתלמות בגמישות פדגוגית.

קהילת מורים- הורים- בית הספר/גן הילדים כבית חינוך המשתף את הקהילה בתהליכים  חינוכיים, ערכים וחברתיים

קשר בין הורים לבין מחנכי ילדיהם, הוא אבן יסוד בהתפתחות הילד, תפקודו, הישגיו ובריאותו הנפשית. פסיכולוגים שמטפלים בילדים ובהורים ובמערכת החינוך, נתקלים לעתים קרובות בבעיות בקשר בין הורים לבין מורים.

בהשתלמות ילמדו הנושאים המרכזיים העוסקים:  בקשר בין בית הספר להורים היום (ובהשוואה לעבר), הקשיים בפניהם עומדים הורים בקשר עם מערכת החינוך, ודרכים לעזור להתמודד עם אבני הנגף העיקריות.

שינויים בחברה, במשפחה ובמערכת החינוך בדורות האחרונים. פיתוח יוזמות חינוכיות וערכיות לשיתוף ההורים .בתחומים חינוכיים וערכיים

.ההשתלמות כוללת מפגשי פא"פ ומפגשי הנחייה

היקף: 30 שעות בכל שנה

אינפוגרפיקה- שימוש מושכל בכלים חזותיים בהוראה (בשילוב כלים דיגיטליים) לבניית סביבות למידה והוראה חדשניות ומאתגרות.

ההשתלמות כוללת מפגשי פא"פ ומפגשי הנחייה

היקף: 30 שעות בכל שנה.

המשחק ככלי למידה משמעותי - השתלמות מרגשת העוסקת   בהשבחת עבודת המורה/הגננת בכלים מעולם המשחק והתנועה במרחב: ההשתלמות מבוססת על לתכנון יוזמה חינוכית המקדמת למידה משמעותית בגן ובבית הספר, המורה/גננת תיישם אותה בבית הספר/גן הילדים, תתעד ותעריך את עשייתה.

היקף: 30 שעות בכל שנה.

השתלמות מהסרטים- חקר הפרקטיקה ובניית מודלים ללמידה חדשנית באמצעות סרטים מהמדיה וצילומי שיעורים.

יתרונה של דרך הוראה זו, בכך שניתן לבנות קבוצות מאזורים שונים ברחבי הארץ, לפעול כצוות לומד ללא תלות במקום ובזמן, ולהיחשף לאנשים ורעיונות, שקשה היה להיחשף אליהם בלמידה רגילה.

ההשתלמות תעסוק בפיתוחם האישי והמקצועי של המשתלמים, תקנה ידע ומיומנויות לצורך פיתוחם  כאנשי מקצוע, אשר יקדמו למידה משמעותית, חדשנות ויצירתיות הן בכיתתם והן בבית הספר. 

 למידת המשתלמים תהיה ברובה מקוונת,  תהווה מודל לתהליכי למידה הניתנים ליישום בבתי הספר.

משך הלימודים- 30 שעות לשנה במהלך שנתיים, סה"כ 60 שעות.

PBE   Project Based Education  מורה יוזם ומוביל תהליכי למידה חקרניים קצרי מועד במפגשים וירטואלים ומפגשי פא"פ.  שיטת הלימוד מזמנת חקר פעיל המניב בסופו תוצר בעל משמעות, אשר מניע את התלמידים ללמידה פעילה. תהליך הערכה אינו  מתייחס לתוצר הסופי של הפרויקט בלבד, אלא גם לתהליך הלמידה והעבודה לאורך כל הפרויקט.

הרעיון העומד בבסיס התכנית PBE   פיתוח תהליכי למידה עצמאים וחקרניים כשגרת למידה בבית הספר בלמידה מעשית- יישומית.  המשתתפים בתכנית יעבדו על משימות קצרות מועד בעלות משמעות עבורם, תוך התנסות בלמידה מבוססת חקר באופן פעיל.

היקף: 30 שעות בכל שנה.

טכנולוגיות מקדמות למידה לתלמידים ל"ל

התכנית תקנה כלים מעשיים להערכה כוללנית של הילד עם ל"ל והפרעות קשב, המורה ילמד לזהות את ערוצי שינוי אצל הילד וילמד לתת מענה בכלים טכנולוגיים בשיטות התערבות המקדמות השתתפות בעיסוקים, ופיתוח מודעות מסתגלת של הילדים לקבוצת השווים. התכנית תעבור דרך הכרת הנוירו-ביולוגיה של ADHD, הגדרות של תפקודים ניהוליים, ליקויים בתפקודים אלה ומרכזיותם בתפקוד הילד מבחינה לימודית, חברתית וניהול עצמאי ביום-יום. התכנית תעסוק בתפקיד הקריטי שיש לאנשי חינוך – מחנכים ומורים מקצועיים  כסוכני שינוי בדרך לפיתוח מודעות מסתגלת של התלמיד: מתיווך להבנת ADHD ומצבי בריאות שונים איתם מתמודדים תלמידים, דרך פיתוח מודעות להיכן הלקות "פוגשת" אותם, פיתוח מודעות לעוצמות ומתן כלים ושיטות להתמודדות בכיתה ובסביבות נוספות באמצעות טכנולוגיות מקדמות למידה.

ההשתלמות כוללת מפגשי פא"פ ומפגשים וירטואלים.

 היקף: 30 שעות בכל שנה.

התלמיד המקשה התנהגותית ורגשית

כלים להתמודדות הכלה והתנהלות.

מורה יוזם- פיתוח מיומנויות וכלים בקרב סגלי ההוראה להתמודות עם תלמידים מקשים התנהגותית ורגשית. המטרתם לתכנן, ליישם ולהטמיע תכנית בית ספרית להתמודדות עם תלמידים מקשים התנהגותית ורגשית,  וקשיי התנהגות של תלמידים ולפיתוח תרבות חברתית, תוך ליווי והדרכה מקצועית בחקר מקרים ובפתרון בעיות וקונפליקטים לאורך כל שלבי התכנון, היישום וההטמעה.

להקנות לצוותים המובילים את הכלים ואת המיומנויות הנדרשים לחקר הפרקטיקה, לאיסוף נתונים אובייקטיבים בבית-הספר וניתוחם, לתכנון, ליישום ולהטמעה של תכנית חברתית-תרבותית באופן מיטבי.