ההשתלמות מבוססת על עקרונות הלמידה בעידן הפוסט מודרני

להלן מספר מודולות מהן ניתן לבחור נושאים למפגשים:

מודולה מספר 1: למידה דיפרנציאלית

מיומנויות הנחייה והוראה בתפיסת המורה כמנחה ומוביל בכיתתו ובבית ספרו: המורה כחונך בעל מיומנויות ויכולות לסייע ולהעצים תלמידים באסטרטגיות למידה דיפרנציאליות ומותאמות ללומד ולקבוצת לומדים.

מודולה 1.jpg
 • ארגון תהליכי הוראה

 • כיתה הטרוגנית השונות כערך וכמשאב בהוראה

 • מודלים שונים למידה

 • למידה ממוקדת פרט, למידה בקבוצות הומוגניות/הטרגניות ככלי להנעה ללמידה

 • ניתוח מידע והפקת תובנות

 • ללמד בצורה דיפרנציאלית כבסיס לפיתוח יכולות אישיות של כל לומד- פיתוח ארגז כלים ללומד העצמאי

 • למידה פעילה

 • מבנה שיעור בלמידה פעילה תכנון זמן מורה זמן תלמיד- כלים בהעלאת המוטיבציה ללומד

 • הפעלת מבנים גמישים של ארגון לומדים עפ"י מטרות ההוראה- למידה.

 • שימוש במתודות של כיתה הפוכה, למידת עמיתים, למידה אישית.

 • גיוון דרכי הוראה

 • למידה כמשאב להעלאת המוטיבציה למידה מתוך רלוונטיות ללומד ובחירה

 • פיתוח סביבה לימודית תומכת הוראה- למידה

 • כלים בהוראה דיפרנציאלית (אסטרטגיות למידה מותאמות לנושא וללומד, מגוון תוצרים, רבוד המשימה למספר רמות).

 • יצירת שיח משמעתי מורה תלמיד

 • משוב מקדם למידה ככלי להנעה ללמידה

מודולה מספר 2: המשחק ככלי למידה משמעותי

השתלמות מרגשת העוסקת בהשבחת עבודת המורה בכלים מעולם המשחק והתנועה במרחב. התנסות בלמידה משחקית המקדמת למידה משמעותית בבית הספר. המורה תיישם אותה בבית הספר ותתעד ותעריך את עשייתה.

מודולה 2.png

מודולה מספר 3:PBE / PBL

Project Based Education/Learning     

 • הלומד במאה ה21 - מי הוא ומהם מאפייניו?

 • המורה במאה ה21 והנדרש ממנו- המעבר מלמידה פסיבית ללמידה אקטיבית בעלת מעורבות גבוהה ללומד 

 • שילוב תהליכי חקר קצרי מועד בתהליך הלמידה : בניית שאלת החקר, איסוף מידע וארגון מידע בתרשימים, הצגת מידע במגוון שיטות, תוצר אישי או תוצר קבוצתי?

 • שאילת שאלות ברבדים שונים - פיתוח חשיבה ולמידת חקר, בניית שאלת חקר מאתגרת, התנסות בהנחיית תלמידים בבניית שאלת חקר

 • ייצוג מידע במגוון שיטות

 • תוצרי החקר – משחק, עבודה , פוסטר, מצגת.

 • כתיבת הדרישות לעבודת הסיום- בניית מחוון וצק ליסט, התנסות בכל אחת מהמתודות ויישומה בנושא נלמד נבחר.

 • גיוון דרכי הוראה למידה באמצעות משחק והתנסות

 • כלים בהערכת התהליך והתוצר- מחוון, צ'ק ליסט, משוב מקדם למידה, הערכת עמיתים - התנסות בכל אחת מהמתודות ויישומה ביח"ל נבחרת

         מודולה מספר 4: למידה פעילה באמצעות אסטרטגיות למידה Learning by Doing

 • במהלך הלמידה וההדרכה יושם דגש על גיוון דרכי הוראה באמצעות משחקים.

 • כלים לפיתוח חשיבה

 • ארגון הלמידה בפורמטים שונים

 • כלים ואסטרטגיות למידה/הוראה - פיתוח חשיבה בהלימה לצרכי הצוות

 • התנסות והבניית תפיסת אסטרטגית החודש- בכל חודש תלמד אסטרטגיה חדשה שתיושם במהלך החודש ע"י כל המורים במקצועות רבי המלל בכיתה. 

 • בניית יחידת לימוד הכוללת אסטרטגיות וכלים לפיתוח חשיבה ולמידה פעילה. 

 • תפקודי לומד כבסיס לבניית מענה הולם - באמצעות גיוון דרכי הוראה והתאמתם למגוון לומדים.

 • למידה והתנסות במגוון  כלים ואסטרטגיות למידה/הוראה

 • אסטרטגיות לפיתוח חשיבה בדגש על מקצועות רבי מלל.

מודולוה 4.jpg

מודולה מספר 5 פדגוגיה מוטת עתיד

חקר הפרקטיקה ובניית מודלים ללמידה חדשנית. הקורס יהווה פלטפורמה למורה להתנסות ולפתח  את היכולות ואת רפרטואר ההוראה שלו בהתמודדות עם אתגרי ההוראה של המאה ה- 21 והמבקשים לייצר ללומדיהם חוויה של למידה משמעותית תוך שילוב פרקטיקות מתחום הפדגוגיה מוטת העתיד.

 • פיתוח תודעה עתידנית, מבוא לפדגוגיה מוטת עתיד

 • ששת העקרונות של פדגוגית מוטת עתיד בראיית מודל רכיבי הפדגוגיה החדשנית.

 • התנסות בקבוצות חקר ב4 מתודות מתוך עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד:

 • מגמות כלליות: עבודה בצוותים בסביבה גמישה ווירטואלית, חלוקת תפקידים בניית השלם מחלקיו, תפקיד לכל לומד, למידה משחקית.

 • מגמות חברתיות: דרכי הלמידה וקליטת המידע של דור הz, דרכי הצגת הידע והמידע. למידת עמיתים ושיתוף פעולה.

 • סביבות טכנולוגיות: האינטרנט של הדברים BIG-DATA, מרחבי למידה וירטואלים ושילובם בתהליכי הוראה למידה, העצמת היכולות הקוגניטיביות באמצעות תהליכי ניתוח מידע  והפקת תוצרים

 • פרקטיקות הוראה: טיפוח מצבי חשיבה מרובי פתרונות, הסתמכות על נקודות חוזק ובחירה של הלומד, התאמה לסגנונות למידה, טיפוח מיומנויות רכות.

 • למידת עמיתים בשיטת הגיקסו- נציג מכל קבוצה מלמד את חברי הקבוצה את הנושא הנחקר, בניית יח"ל או פעילות למידה המבוססת על העקרונות של פדגוגיה מוטת עתיד.

ההשתלמות מבוצעת ע"י ד"ר ענת רביב ומנחים מנוסים העובדים בחברת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ.

 נשמח לעמוד לרשותך,

 

 המוטו שלנו: "הוראה זה ייעוד!   זה הרבה מעבר