יהלו"ם תוכנית התערבות מתן מענה הוליסטי לתלמיד לקוי למידה בכיתתו.

התלמיד המוגדר כתלמיד לקוי למידה/ תלמיד קשב עם קשיים לימודיים רגשיים והתנהגותיים דומה ליהלום לא מלוטש שאין רואים את הזוהר שלו. כדי לראות ולהעצים את יכולותיו נדרש לגייס את המבוגרים המשמעותיים הפוגשים את התלמיד לאורך היום ולתת בידיהם כלים ללטש ולתת מענה. התוכנית המוצעת הינה תוכנית הוליסטית הנוגעת ב2 הגורמים המרכזיים הפוגשים את התלמיד: מורים והורים, ונותנת מענים אישיים לתלמיד בהתאם לצרכיו.

 

יהלו"ם- ילד, הורה, למידה, ומורה הנותן מענה הוליסטי לתלמיד לקוי הלמידה בכיתתו.

תוכנית ההתערבות יהלו"ם המוצעת מבוססת על תוכנית דו- שנתי או תלת- שנתי הנוגעת בכל הגורמים המשמעותיים לתלמיד לקויי הלמידה בכיתתו, מורים הורים ותלמידים.

התוכנית מבוססת על הכשרת המורים לעבודה רגשית- התנהגותית לימודית עם התלמיד לקויי הלמידה בתפיסה של הפסיכופדגוגיה- מבוגר משמעותי תומך, קהילות למידה- מעגלי שיח והדרכה להורים ומורים במודל שולחן עגול (המודל פותח ע"י ד"ר ענת רביב והוצג במחקר בינלאומי בשנת 2016*).

התערבויות וטיפולים רגשיים והתנהגותיים ע"י מטפלים מוסמכים לתלמידים.

Raviv, A. (2016).  Teacher- Parent community: A Model for Dialogue Development and Significant Parent-Teacher Relationship. The International Journal of Education Organization and Leadership Volume 23Issue 1, pp.37-54.

ההצעה הנה מודולרית וניתן ליישם באופן ספירלי חלקים נבחרים ממנה ברצף דו או תלת שנתי

מודולה מספר 1: הדרכות צוות ומפגשי מליאה: הילד הזה הוא "אני"

 

מי הוא התלמיד לקויי הלמידה ו/או תלמיד הקשב בכיתה, מאפייני התופעה והבנת השונות והצרכים של התלמיד בכיתה/שדה הלמידה ובחיים.

תפקיד המורה במתן מענים דיפרנציאליים ללומדים- סדנא: לפתוח את הריץ- רץ ואת הלב- להכיר את התלמיד כמכלול - ”מודל ההיוועצות ככלי להכרות רחבה ורב מימדית עם התלמיד “.

 “היכרות הרחבה“ עם התלמיד כנקודת מוצא לשינוי עמדות כלפיו- התנסות בחקר מקרה.

נושאים נוספים לפי בחירת בית הספר.

 

מודולה מספר 2: למידה דיפרנציאלית-  מתן מענה דיפרנציאלי  לתלמיד ל"ל/קשב:


מפגשי מליאה והדרכת צוותים: מיומנויות הנחייה והוראה בתפיסת המורה כמנחה ומוביל בכיתתו ובבית ספרו: המורה כחונך בעל מיומנויות ויכולות לסייע ולהעצים תלמידים באסטרטגיות למידה דיפרנציאליות ומותאמות לתלמיד ל"ל בכיתה ובשעה הפרטנית.

ארגון תהליכי הוראה

      כיתה הטרוגנית השונות כערך וכמשאב בהוראה- איך אני כמורה נותן מענה דיפרנציאלי          לתלמיד ל"ל ו/או תלמיד קשב בכיתה השלמה במהלך השיעורים

 

מודלים שונים למידה

      למידה ממוקדת פרט, למידה בקבוצות הומוגניות/הטרוגניות ככלי להנעה ללמידה

      ניתוח מידע והפקת תובנות

להכיר את הקושי להבין את הצורך, להתאים את דרכי ההוראה/למידה: ללמד בצורה דיפרנציאלית כבסיס לפיתוח יכולות אישיות של כל לומד- פיתוח ארגז כלים ללומד ל"ל, ו/או תלמיד קשב.

 

למידה פעילה

מבנה שיעור בלמידה פעילה תכנון זמן מורה זמן תלמיד- כלים בהעלאת המוטיבציה ללומדים תוך התייחסות דיפרנציאלית מותאמת לתלמידים ל"ל, תלמיד קשב.

פיתוח סביבה לימודית תומכת הוראה- למידה

כלים בהוראה דיפרנציאלית (אסטרטגיות למידה מותאמות לנושא וללומד, מגוון תוצרים, רבוד המשימה למספר רמות) בהתאמה לצורכי הלומד ל"ל, תלמיד קשב.

 

יצירת שיח משמעתי מורה תלמיד

משוב מקדם למידה ככלי להנעה ללמידה

 

מודולה מספר 3 :היבטים רגשיים התנהגותיים

 

"אין ילד רע- יש ילד שרע לו"

המורה הרגשי- תקשורת מקדמת ובונה אמון

הבנת הקושי של התלמיד ל"ל ו/או תלמיד קשב הנה הבסיס להבנת קשייו ההתנהגותיים והרגשיים. הגישה הפסיכופדגוגית רואה את התלמיד כישות שלמה שיש לתת לה מענים רגשיים תקשורת מקרבת ובונה אמון : סדנא בשיטת האקווריום חקר מקרה.

שיח מורה

תלמיד הוא שלב משמעותי בדרך להיכרות של מורה עם תלמיד, ומבוסס על ההנחה, שהתלמידים מכירים את עצמם ויודעים מה מתאים להם. השיח מהווה בסיס ליצירת אמון וערוץ תקשורת משמעותי ובטוח לתלמיד.  

שיח מורה

תלמיד מאפשר לתלמיד להרגיש שלמורה אכפת, והוא מתעניין בו ובקשייו ומעוניין לעזור לו. בדרך זו הופך המורה לכתובת עבור התלמיד וממשיך את מעגל ההידברות.

התנסות בסימולציות 

הזדמנות לשוחח - שיח המבוסס על שאלות מזמנות, מאפשרות ומקיפות משוב מקדם- תגובות מכילות ולא חוסמות בנוסף להיבט של ההיכרות הדדיות בהכרות עם הקושי של התלמיד בזיקה לתחום הדעת- היכולת להמליל ולהציף את הקושי .

כלים לוויסות רגשות 

לשתף ברגשות ולהתייחס לרגשות של אחרים מתוך הבנה ואמפתיה- בניית סדנא לעבודה עם קבוצת תלמידים בכיתה

כלים בעיצוב התנהגות

מבוסס על ארגז הכלים של הCBT

        

מודולה מספר 4: הורים ומורים בסירה אחת

 

המודולה מבססת על התפיסה כי הורים שותפים טבעיים לתהליך החינוכי של ילדיהם, הורים לילדים עם קשיי קשב ולקויות למידה חווים חווית תסכול מול המערכת שאינה מצליחה להכיל את הילד ואותם. המודל האקולוגי של ברונפלד- 2 מערכות המערכת המשפחתית והמערכת החינוכית- מערכת אחת מזינה את השנייה.

המטרה העיקרית- טובת הילד ומילוי צרכיו ההתפתחותיים באופן מותאם ומיטבי.

מודל העבודה מבוסס על הדרכת המורים וההורים בקבוצות נפרדות וקיום סדנאות משותפות שיח בשולחן עגול סביב דילמות משותפות.

קיום שיח שוטף בין הורים וצוותי חינוך כאורח חיים במרחב החינוכי.

הקשר יזום מתוכנן- ומתוחזק נכון מעלה את המסוגלות המורית/הורית.

קביעת מדיניות מוסכמת לכלל מערכת למיסוד הקשר עם ההורים.

פיתוח דרכי עבודה ייחודית לאוכלוסיות השונות.

< >סדנא למורים- שיח רגשי משמעותי מי אני ומה הם הצרכים הרגשיים שלי כמורה כדי לתקשר עם העמיתים הורים ותלמידים סדנא למורים- שותפות עם הורים- לשם מה? וכיצד? תיאוריה, רציונל וממצאי מחקרים פיתוח מיומנויות תקשורת להעברת מסרים אפקטיביים בתהליך החינוכי סדנא להורים- הורות ומשפחה במציאות של לקויות למידה וקשיי קשב- הקול ההורי. שולחן עגול דיון בדילמות משותפות: מיומנויות לקשר ודיאלוג עם הורים ליצירת שותפות חינוכית ניתוח מקרה בתקשורת מורה/הורה תלמיד בכלים של אינטליגנציה רגשית ההנחייה ההדרכות מפגשים במליאה-השתלמות מבוצעת ע"י ד"ר ענת רביב ומנחים מנוסים העובדים בחברת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ.

 

נשמח לעמוד לרשותך,

 המוטו שלנו:

"הוראה זה ייעוד! – זה הרבה מעבר לעבודה"

                               ד"ר ענת רביב

                                     מנכ"ל רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ

                                         ראשת המוקד ל"ל המכללה האקדמית תל- חי