השתלמויות למורים המוכרים על ידי הסתד
השתלמויות למורים המוכרים על ידי הסתד

השתלמויות למורים המוכרים על ידי הסתד
השתלמויות למורים המוכרים על ידי הסתד

השתלמויות למורים המוכרים על ידי הסתד
השתלמויות למורים המוכרים על ידי הסתד

השתלמויות למורים המוכרים על ידי הסתד
השתלמויות למורים המוכרים על ידי הסתד

1/9

תיכון הרצוג כפר סבא הינו אחד התיכוניים באזור כפר סבא שבחר השנה להשתלם באמצעות חברת רביבים.

בסדנאת פתיחה שנערכה עם צוות התיכון מבררים המורים מושגים מרכזיים בתהליכי הוראה למידה ומציגים תוצרים משמעותיים במליאה.

1/14

 ד"ר ענת רביב מובילה את ביה"ס איתמר בראשון לציון שנה שנייה לקראת עיצוב וביסוס ייחודיות בית ספרית.  סדנא שנערכה בימי הערכות עוסקות המורות בעיצוב ותכנון למידת חקר סביב נושאייחודיות בית ספרי, המורות עוסקות בסדנאות מגוונות לבניית תהליך החקר וכללי עבודה בקבוצות בהנחיית ד"ר ענת רביב

1/3

בית ספר אור אבנר עובד עם ד"ר ענת רביב זה שנייה שנייה בפיתוח תהליכי למידה משמעותיים בסדנת הכנה לקראת שנה"ל עבדו המורות בתכנון שיעור מיטבי , תהליך העבודה עם בית הספר מעוגן בתפיסת הגמישות הפדגוגית העוסקת בהנחיה ובהדרכה אישית של המורות לקראת תוצרים משמעותיים.

1/3

תיכון הרצוג כפר סבא הינו אחד התיכוניים באזור כפר סבא שבחר השנה להשתלם באמצעות חברת רביבים.

בסדנאת פתיחה שנערכה עם צוות התיכון מבררים המורים מושגים מרכזיים בתהליכי הוראה למידה ומציגים תוצרים משמעותיים במליאה.

1/2

1/3

השתלמויות למורים המוכרים על ידי הסתד
השתלמויות למורים המוכרים על ידי הסתד

1/14
השתלמות בתיכון הערכה חלופית ולמידה משמעותית המורים מכינים משימת הוראה ללמידה משמעותית וההערכה חלופית