"ממורה לאיש חינוך" – מנהיגות חינוכית מקדמת

תפקיד המחנך בעידן הפוסט מודרני עובר שינוי משמעותי ממעביר ידע למבוגר האחראי.

מחנכים טיפוליים הם הדמות המשמעותית אותה יפגוש הלומד לאורך היום בתפיסת האדם התומך, המוביל, המייעץ ונותן תמיכה ואוזן קשבת.

 

"חינוך כיתה הוא אחד מהתפקידים המרכזיים של המנהיגות החינוכית במערכת החינוך. תפקיד זה משלב בתוכו את:

 • המימד האישי-רגשי של ההתייחסות אל התלמיד כפרט,

 • את המימד הקבוצתי-חברתי של בניית הכיתה כקבוצה חברתית,

 • ואת המימד הערכי הכולל בתוכו התייחסות לערכים הומניסטיים, לערכים לאומיים, לערכי הדת ולערכי החברה"

 

תפקידו של מחנך הכיתה הוא לנהל ולהוביל את תלמידי הכיתה בהיבטים הפדגוגיים, ובהיבטים החברתיים-ערכיים והרגשיים של תלמידיו.

בהמשך לתפיסה זו מוצעות מספר מודולות להשתלמות בתפיסה מודולרית.

המוטו שלנו : "הוראה זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה"

תפקיד המחנך – מורה, מנהיג, מאמן, מטפל

מטרה:

 • להפיח השראה ויצירתיות בעבודת המחנך

 • להפוך לדמות משמעותית ומעצבת עבור התלמידים

 • פיתוח וחידוד האג'נדה האישית שלי כמחנך

דגשים:

 • בירור עמדות, תפיסה החינוכית, בניית כיתה כקבוצה חברתית, ניהול דיון דילמה, תקשורת אפקטיבית, למידה חברתית, פתרון קונפליקטים, ערכים אישיים וחברתיים, מתן משוב, גבולות השיח, טיפול בהתנגדויות, שאילת שאלות, פרידה ועוד.

 • יושם דגש מיוחד על מיומנויות בהנחיית קבוצות.

 •  חיזוק יכולת המחנך כדמות אקטיבית מובילה בכיתה ולא רק מגיב או מכבה שריפות.

 • בנייה/חיבור לקבוצת שייכות (קבוצת המחנכים) שבה אפשר לעבד דילמות וקשיים ולקבל עידוד ותמיכה בהתמודדות עם קשיים שעולים בעבודה עם תלמידים.

 • זיהוי הדברים שממלאים אותי בעבודה החינוכית ועוזרים לי להתמודד עם קשיים ועומס בעבודה.

"היחיד והקבוצה: סוגיות רגשיות"

מטרה:

 • לעורר מודעות ליחסים החברתיים בתוך הקבוצה/כיתה, ולחזק את יכולות המחנך/ת להיות אקטיבי בהובלת תהליכים בתוך הכיתה.

דגשים:

 • שימוש בסימולציות מונחות ודיונים קבוצתיים שמטרתם ליצור תהליכים בקבוצה.

 • מיפוי הכיתה מבחינת היחסים החברתיים בכיתה (תת קבוצות, תפקידים בכיתה)

 • שכלול היכולת להבנת תהליכים קבוצתיים ולזיהוי פוטנציאל הצמיחה בהם.

 • פיתוח יכולת הקשבה ואמפתיה לקולות השונים בכיתה.

 • יצירת 'מרחב מוגן' בכיתה שבו התלמידים יוכלו לדבר על רגשות, מחשבות, דעות ודילמות  בכיתה. התמודדות עם קונפליקטים אישיים ובין-אישיים שעולים בכיתה.
   

"התמונה הגדולה"- עבודת המחנך בהיבטים אישיים, חברתיים וערכיים

 

המחנך רואה את התמונה השלמה של התלמיד ופוגש אותו בהקשרים רבים ומגוונים במהלך יום הלימודים. לכן, הוא הדמות הטבעית להוביל את תלמידיו בפיתוח מיומנויות של מנהיגות עצמית וחברתית.

מטרה:

 • להקנות למורים כלים יישומיים לטיפוח הממד האישי והחברתי

 • לזהות את המשאבים האישיים של המחנך ושל התלמידים

 • לפתח תחושת אחריות ומנהיגות

 • לטפח מצויינות רב מימדית בקרב התלמידים כבסיס לתרומה לקבוצת השווים לו, ולחברה בכלל.

דגשים:

 • התכניות בנושא מבוססות על תפיסת משאבי התודעה – מסוגלות: תחושה של יכולת ומוקד שליטה פנימי.

 • טיפוח מסוגלות אישית כבסיס להצטיינות ומנהיגות!

 • גמישות: יכולת לראות מצבים מנקודות מבט מגוונות ולהתמודד עם שונות ושינויים בחברה

 • מקצועיות: חתירה לשלמות, ליסודיות ולדיוק בעבודה ובתקשורת

 • מודעות: ניהול החשיבה, מכוונות עצמית וייצוג בהיר של המציאות הפנימית והחיצונית

 • תלות הדדית: חשיבה ופעולה מתוך שיתוף פעולה עם אחרים.

 • טיפוח הרגלי חשיבה התורמים למנהיגות עצמית: התמדה, שליטה עצמית, חשיבה הדדית, הקשבה לאחרים, גמישות בחשיבה, מטאקוגניציה, הנטייה לחקור ולהציב בעיות, דיוק בשפה ובחשיבה ועוד.

"והקשבת לרעך כמוך!" - בניית קשר משמעותי עם תלמידים והורים

מטרה:

 • למצוא בעצמנו כוחות להאמין בתלמיד, להעצים אותו, לקדם, להסתכל בחצי הכוס המלאה

 • לקבל כלים שיאפשרו להכיר תלמידים מקרוב.

 • לבנות קשר מבוסס אמון עם הורים

דגשים:

 • הכרות עם התלמיד וסביבת החיים שלו: משפחה, חברים, מורים מקצועיים.

 • מודעות למגוון התלמידים וחיזוק היכולת לקבל, להכיל ולהעריך את השונות האישית והחברתית שבין התלמידים.

 • יצירת דיאלוג בונה אמון, הכלה ואמפטיה

 • שיחות אישיות (שיחות מוטיבציה, שיחות עם תלמיד שקשה אתו, עם תלמיד שקשה לו....)

 • יצירת קשר עם תלמידים והורים ככלי לבניית תקשורת בונה אמון ושתוף פעולה.

 • דיאלוג בגובה העיניים, מכבד והדדי

 • וקשר עם התלמידים וההורים כמנוף להצלחה אישית.

 • ללמוד מהצלחות מקשר עם תלמידים והורים.
   

"להרגיש ראוי, מוערך ושייך"-פסיכו-פדגוגיה בעבודת המחנך

המחנך כמנהיג הכיתה במנהיגותו, משולבים תהליכים רגשיים משמעותיים המהווים חלק מן ההשפעה החברתית שיש למנהיג על חברי הקבוצה המונהגת. תהליכים אלו נובעים ממה שהוגדר כ"אוריינות הרגשית" (Gardner, 1983) וכאינטליגנציה רגשית (Goleman, 1996).

מטרה:

 • פיתוח ארגז כלים למחנך המבוסס על האוריינות הרגשית - תבונה ותובנה ביחסי אנוש מאפשרת לנו להכיר אנשים אחרים ולעמוד על מצב רוחם, מזגם, רגשותיהם, מניעיהם וכוונותיהם ולהתייחס לכל אלו (Armstrong, 1994).

 • התנסות מעשית באמצעות סימולציות ב: תקשורת בגובה העיניים.

דגשים:

 • המחנך צריך לראות את התמונה השלמה של כל אחד מתלמידיו, ולהוביל את קביעת סדרי העדיפויות בהתקדמותו של כל תלמיד.

 • בהשתלמות ייושם דגש  על המאפיינים של תלמידים מיוחדים וייחודיים וצרכיהם. 

 • בנוסף תעסוק ההשתלמות ב:מיומנויות של אימון אישי בדיאלוג עם התלמידים.

 • מיומנות ההקשבה מתוך הכלה ואמפטיה.  

 • סנגור עצמי ככלי להבניית הכוחות של התלמיד.

 • בניית תכנית אישית לכל תלמיד מאתגר, בהתבסס על למידה המשלבת בין שפות שונות: מודעות והתכוונות ,חוויה ועניין ,ארגון ,שינון, חזרה ועיבוד רב ערוצי .

 • ניהול שיעור אפקטיבי הכולל שילוב מיומנויות למידה וניהול שיח רב מימדי ומגוון עם מגוון רחב של לומדים.