מגוון הסדנאות:

תפיסות ניהוליות חדשניות לבעלי תפקידים

ייעוץ התאמה והובלת תהליכי הערכה בארגון, בניית כלי הערכה המותאמים לצרכי הארגון ומאפייניו. ניתוח כמותי ואיכותני של ממצאי הערכה, עריכה וכתיבת דוחות הערכה.

"העידן הפוסט מודרני מעמיד את מערכת החינוך בעין הסערה ודורש מהצוותים המובילים בבתי הספר התמקצעות כמענה לצרכי החברה"

נושא: ההתפתחות המקצועית של צוותי בית הספר מציפה בעיות והתלבטויות הקשורות לתהליכים פדגוגיים וכלים לצורך קבלת החלטות. צוותים מובילים ובעלי תפקידים הם ראש החץ המוביל במערכת ההוראה בבית הספר, התעדכנות והתחדשות בהלימה לצרכי השדה הם צו השעה.

תפיסות ניהוליות חדשניות בשילוב כלי הערכה וניתוח יהוו את הבסיס ליצירת שיח עמיתים פורה ובונה וניהול אפקטיבי.

תכנית להצמחה ושיפור ארגוני במפעלים ובארגונים
טיפוח והצמחת האדם העובד בארגון.
פיתוח תקשורת בין אישית, הערכה ומשוב בתוך הארגון.
פיתוח צוותים והדרכה פנים ארגונית.
הובלה והטמעת תהליכי שיפור וחדשנות בארגון

הערכה ככלי ניהול בארגון- שילוב כלי הערכה בתרבות הארגונית מגוון כלים להערכה בארגון

קביעת מדדי הצלחה.

כלים לניתוח הממצאים

כלים להכנת ישיבה פדגוגית העוסקת בניתוח הישגי תלמיד/כתה/שכבה.

כלים בהערכה חלופית לצורך בניית משוב ודיאלוג בין בעלי תפקידים.

מיזם ככלי לקידום ופיתוח הארגון- תכנון והערכה

פרישת מיזם על פי לוח תכנון:

הגדרת מטרות

פרוק יעדים- מדידים

מרכיבי ביצוע- מדידים

הגדרת תוצרים – מדידים

שילוב מוקדי הערכה ובקרה בתהליך התכנון.

פיתוח הדרכה בארגון

תהליכי הדרכה פנים-ארגוניים המבוססים על כוחות קיימים בארגון הם כלי אפקטיבי לטיוב ההון האנושי ולהובלת תהליכים בארגון.

 

תהליך פיתוח הדרכה כולל:

 • מיומנויות הדרכה ותקשורת בהדרכה – בקבוצה ופרטני

 • פיתוח תכנים – הדרכה ופעילויות נוספות

 • הנחייה ובניית מפגשים – מערכי מפגש

 • בניית המרחב, הרקע והמסגרת ((Setting.

 • יחסי מנחה-מונחה

 • הובלת תהליכים – החל מידע ועד להטמעה

 • יצירת הסכמות ובניית מנהיגות ועוד

תרבות ארגונית של מנטורינג – Mentoring

הניסיון שלנו מוכיח שמנטורינג הוא מצע ארגוני למצוינות ומכאן חשיבותו לארגון.

לצורך פיתוח תרבות ארגונית כזו, נתמקד ב:

 • בניית מערך מנטורינג פנים-ארגוני ייחודי

 • ליווי, ייעוץ וחשיבה משותפת

 • השבחת וטיוב הארגון באמצעות מנטורינג

 • תהליכי איכות מבוססי מנטורינג

 

המנטורינג משמש ארגונים וחברות בעת כניסה לתפקיד או בעת צמיחה בתוך הארגון.

מרכזי הערכה – לקליטת עובדים ו/או הערכת עובדים ותהליכים

מרכזי הערכה של מכון רביבים מתמחים בקליטת עובדים ו/או בהערכת עובדים ותהליכים.

 

הייחוד של מכון רביבים הוא בשיטות, כלים ותהליכים פורצי דרך ויצירתיים בתחום מרכזי ההערכה לטובת הארגון ומקבלי ההחלטות.

 • בניית מערך פנים ארגוני להערכת עובדים

 • הערכה חיצונית ע"י גורם ניטראלי

 • הערכה מבוססת דינמיקה קבוצתית

 • ראיונות אישיים

 • הערכה ממוקדת פרט- זיהוי המקום של העובד ובניית תוכנית התפתחות מקצועית

 • הערכת עובדים 360 לקראת שינויי תפקיד

הדרכות בנושאי תקשורת ארגונית

פיתוח תקשורת ארגונית מיטבית היא הבסיס להצלחת הארגון. תקשורת זו כוללת היבטים אישיים, צוותיים, מחלקתיים וארגוניים. אנו מעניקים הדרכות, הנחיה וליווי בפיתוח כל רבדי התקשורת.

 • תקשורת בינאישית אפקטיבית

 • העברת מסר

 • ניהול ישיבות

 • התנגדויות בארגון

 • הובלת עובדים

 • ניהול פרוייקטים – בהיבט התקשורתי והמערכתי ועוד

ייעוץ ארגוני מבית "רביבים"

תהליך הייעוץ הארגוני כולל מיפוי הארגון בהלימה למטרות הייעוץ

בניית תוכנית ייעוץ למנהלים, דרגי ביניים ומובילים בארגון  בהלימה למטרות

פיתוח תוכניות הדרכה, הטמעה והכשרת צוות הבית בנושאים אילו.

 • מיפוי ארגוני בשיטת "צא ולמד"

 • ניתוח הנתונים ובנית תוכנית פעולה פנים ארגונית

 • יישום גישת ה Promote בארגון

המוטו שלנו : "טיוב אנושי זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה"