המורה המשמעותי ללומד במאה ה-21 "למידה משמעותית"

בחברת רביבים אנחנו מאמינים שטיוב ההון האנושי בארגון הוא המפתח להצלחת בית הספר. פיתחנו גישה ייחודית – גישת ה-Promote – לעבודה בבתי ספר שממקסמת ומשלבת את הפוטנציאל האישי של המורה עם צרכי בית הספר.

 

המוקד המרכזי בתפיסה זו הוא הסתכלות דיפרנציאלית על המורה  (בדומה לדרישה מהמורה להסתכל באופן דיפרנציאלי על התלמיד) כדי לקדם אותו מהמקום בו הוא נמצא למימוש יעד אישי ובית ספרי בתחום טיוב דרכי הוראה למידה והערכה במאה ה21.

 

למידה משמעותית בנויה משלושה ממדים מרכזיים: למידה אקטיבית, גיוון דרכי הוראה למידה והערכה, רלוונטיות ללומד.

מטרה:

  • הקניית כלים להוראה למידה והערכה רב ממדיים במגוון כלים.

דגשים:

  • למידה והדרכה בכלים ושיטות ללמידה פעילה המלווה בתוצר משמעותי (בניית יח"ל סביב משימה אותנטית או משימת חקר).

  • מטלות ביצוע/ למידת חקר והערכת ביצוע (Performance Assessment, P.B.L ) בניית תהליכי הוראה מותאמים להערכה חלופית.

  • למידה והדרכה בכלים לשיתוף התלמיד בתהליך הלמידה.

  • למידה והדרכה במיומנויות למידה ללומד במאה ה21.

  • כלים להערכה חלופית - כיצד בודקים את ההישגים הלימודיים במקצוע?!

  • תרבות הל"ה- (הוראה – למידה - הערכה) כבסיס להבניית תהליכי הוראה מותאמי למידה. הערכת התהליך והתוצר, וההבדל בין הערכה חלופית להערכת קצה.

  • הערכה ככלי לטיוב תהליכים- משוב מקדם למידה ושיפור בתהליך הלמידה.

  • המחוון ככלי להערכה רב מימדית- הערכה על פי קריטריונים מובנים.

  • ניתוח יח"ל באמצעות מחוון, כלי להערכה אישית של הלומד ושל המורה.

המוטו שלנו : "הוראה זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה"