הצעות להשבחת הלמידה וההוראה למורי החינוך המיוחד

"אסטרטגיות למידה ופיתוח חשיבה לחינוך מיוחד"

מטרות:

 • הכרת כלים בסיסיים להערכה תפקודית והתפתחותית

 • אסטרטגיות בסיסיות להוראה מותאמת לתלמידי יסודי, חט"ב ותיכון

 • הבנה בסיסית להוראה מותאמת בכלים דיפרנציאליים בהלימה לצרכי הלומד

 • שילוב אסטרטגיות לפיתוח חשיבה להוראה בחנ"מ

דגשים:

 • דגש על הוראה באמצעות כלים ואסטרטגיות למידה/הוראה , אסטרטגיות לפיתוח חשיבה בחינוך המיוחד בדגש על מקצועות רבי מלל.

 • לאורך ההשתלמות יחשפו המורים לכלים והאסטרטגיות למידה ופיתוח חשיבה ויתנסו בניית יחידת לימוד הכוללת כלים ללמידה מותאמות וכלים ממוחשבים.

 • מאפייני העבודה היחידנית- התאמת ההוראה לסגנון הלמידה ויכולת ההכלה של הלומד   

 • התנסות בכלים לחשיבת רוחב – דילמה ופתרון בעיות בתחומים שונים (לימודי וחברתי)

 • פיתוח השיח הדבור בכיתה.

"המורה כמנהיגה חינוכית"

מטרה:

 • ביסוס תפקיד מורת המתי"א כדמות חינוכית מובילה ומכוונת של צוות מורים בבית הספר.

דגשים:

 • טיפוח הבנה הכלה ויכולת עבודה עם תלמידים משולבים, טיפול בהתנגדויות    .

 • כלים בגיוס ורתימה של הצוות למען התלמיד, אסטרטגיות להנחיה אישית וצוותית

 • כלים בבניית תכנית בשיתוף המחנכת ומורים מקצועיים.

 • התמודדות עם קונפליקטים: מורת השילוב כגורם מתווך ותומך בין התלמיד ל"ל למורים מקצועיים ומחנכים.

"עיצוב התנהגות"

מטרה:

 • עיסוק בבניית דמותו של המורה כמחנך ומנהיג חינוכי המתמודד בצורה מושכלת עם קשיי ההתנהגות של תלמידיו ובונה עבורם, ויחד אתם, תכניות מותאמות לעיצוב התנהגות בכלים שיתופיים ודיאלוגים.

דגשים:

 • מושגי יסוד בתקשורת בין - אישית ככלי לפיתוח דיאלוג מורה-תלמיד- בניית קשר משמעותי ואמון.

 • אימון בכלים לדיאלוג ועיצוב התנהגות- חשיפה לתיאוריות מתוך הC.B.T

 • עבודה עם כלים מארגז הכלים של ה N.L.P

"והקשבת לרעך כמוך"

מטרות:

 • הקניית מיומנויות תקשורת המבוססות על שקיפות, אחריות ושותפות

 • גיוס שתוף הפעולה של ההורים כתנאי להצלחת העבודה עם התלמידים

דגשים:

 • תקשורת אסרטיבית ובונה אמון

 • חלון ג'והרי - ככלי לבניית תהליך שיח משמעותי

 • שפת גוף ככלי למיפוי בתהליך התקשורת והבנת מסרים סמויים

 • ההורה כשותף - גיוס הורים לשותפות למען ילדיהם "קהילת המבוגרים המשמעותיים לילד"

המוטו שלנו : "הוראה זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה"