למידת חקר- משימה אותנטית (15-21 ש')

מטרה:

 • הכנת משימה אותנטית מותאמת לכיתה שלי.

דגשים:

 • מאפייני המשימה האותנטית.

 • בניית תהליך מיני חקר סביב נושא (שאלת החקר/נושא החקר, איסוף מידע ועיבודו, הפקת תוצר כתוב ותוצר נוסף: פוסטר, משחק, מצגת, פרזנטציה).

גמישות פדגוגית הנה מתודה להשבחת ההון האנושי בארגון.

 

גמישות פדגוגית הנה מתודה להשבחת ההון האנושי בארגון.

כפי שהמורה נדרש להתייחס אל הפרט בכיתתו בתפיסה הדיפרנציאלית, במתודה של הגמישות הפדגוגית מתייחס המנחה אל המורה בהיבט הדיפרנציאלי ומקדם אותו ביחס לעצמו וביחס למטרות בית הספר.

 

בגמישות הפדגוגית משולבים מפגשי מליאה כמפגשי עוגן ללמידה של כל צוות המורים ומפגשי הנחייה לקבוצות מורים בהתאם לגורם המרבד עליו יוחלט יחד עם הנהלת בית הספר.

במהלך המפגשים משולבים מפגשי צפיית עמיתים ולמידת עמיתים משותפת.

כתיבת תכנית עבודה (9-15 ש')

מטרה:

 • הקניית עקרונות בבניית תכנית עבודה על פי יעדי SMART.

דגשים:

בניית תכנית עבודה מבוססת יעדים.

הגדרת יעד בצורה אפקטיבית.

התנסות בכתיבת תוכנית עבודה מדידה הכרוכה במדד הצלחה ולו"ז.

הצעות למודולות במסגרת הגמישות פדגוגית

מטרה:

 • בניית השתלמות מודולרית בלמידה והתנסות אישית של המשתתפים בנושא תפקודי הלומד במאה ה21.

 

דרכי הוראה /למידה בהשתלמות: ההשתלמות מבוססת על התנסות מעשית של המשתתפים בלמידה משמעותית עבורם- בלמידה התנסותית סדנאית.

כלים בהערכה חלופית (15 ש')

מטרה:

 • בניית מחוון ככלי להערכה חלופית.

דגשים:

 • למידת עקרונות הערכה החלופית- הערכת התהליך והתוצר.

 • למידת עקרונות מרכזיים בניית מחוון והמללת הממדים והקטגוריות במחוון.

 • כימות הקטגוריות לקראת ציון מספרי.

המוטו שלנו: "הוראה זה ייעוד! – זה הרבה מעבר לעבודה"

מצוינות כערך (15 ש')

מטרה:

 • קידום המצוינות האישית של המורה ושל התלמיד במגוון תחומים.

דגשים:

 • הצטיינות כערך: בניית ידע קבוצתי בנושא מצוינות תוך שימוש והדגמה בדוגמאות אישיות ומחיי ביה"ס והכיתה.

 • המסע למצוינות: ברור התהליך ליצירת והובלת תהליך הטמעת המצוינות כערך בכיתתי.

 • בניית מודל לכיתה שלי למיצוי ומצוינות בהתבסס על 4 מטרות: קוגניטיבי, רגשי, חברתי, ערכי.

 • כלים לעידוד וחשיפת תחומים אילו מול תלמידי הכיתה והקהילה