מהות הגישה:

אנשים (מורים ותלמידים) רוצים להתפתח תוך חיפוש משמעות אמיתית וביטוי אישי ויצירתי!

תפיסה זו מובילה ליצירת מעטפת למידה אחרת המותאמת לפרט בתוך בית הספר, להובלת תהליכי-שינוי בית ספריים.

גישת ה-Promote, פיתוח חדשני של מכון רביבים

בע"מ היא גישת הליבה בעבודתנו.

הגישה שואבת מתחומי הפסיכולוגיה החיובית ביחס לחוזקות וכישרונות אנושיים הטבועים באדם.
הגישה מבוססת על ההבנה, כי מערכות החינוך כיום נדרשות ליסוד מארגן-תפיסה המשלבת בין זהות ארגונית מערכתית וגישה אינדיבידואלית להתפתחותו האישית של המורה כפרט ושל התלמיד. 
עקרונות מרכזיים:
בנייה וטיפוח גישה חיובית לתהליכי למידה והתפתחות אישי, רגישות לצורכי הפרט ולמידותיו – המורה ו/או התלמיד ונגישות לתחומי מחקר אקדמאיים: חינוך, פדגוגיה ופסיכולוגיה.

חברת רביבים בראשות ד"ר ענת רביב מציעה לבתי הספר ולמערכות החינוך שירותי הדרכה, ליווי והנחייה, המבוססים על ניסיון, ידע ומחקר בהתאמה אישית, למגוון קהלים ובמגוון מתודות.

המטרה היא ללוות את קהילת בית הספר לרכישת ידע חדש וכלים תוך כדי התנסות אישית ויישום הידע ועד רמת ההטמעה.

השתלמויות לשנת תשע"ז

המוטו שלנו : "הוראה זה ייעוד ! – זה הרבה מעבר לעבודה "