"ממחנך כיתה למוביל ומנהיג חינוכי" תפקיד המחנך בעידן הפוסט מודרני עובר שינוי משמעותי ממעביר ידע למבוגר האחראי.

תפקידו של מחנך הכיתה הוא לנהל ולהוביל את תלמידי הכיתה בהיבטים הפדגוגיים, ובהיבטים החברתיים-ערכיים והרגשיים של תלמידיו.

בהמשך לתפיסה זו מוצעות מספר מודולות להשתלמות בתפיסה מודולרית דו או תלת שנתית.

מטרות הקורס:

  • נתינת כלים בידי למחנך הכיתה בעבודתו השוטפת במיפוי הכיתה כבסיס לאיתור נקודות חוזקה ותורפה בקרב התלמידים במגוון היבטים.

  • הקניית מיומנויות של שיח משמעותי בינאישי בתפיסת הפסיכו פדגוגיה.

  • קבלת כלים לשיח משמעותי עם תלמידים והורים.

  • להכיר מגוון אמצעים וכלים לעבודה אישית מול תלמיד וקבוצה וכלים לגיבוש כיתתי.

  • למידת מתודות מגוונות הובלה והנחייה של שיעורי המחנך.

  • פיתוח יכולות התמודדות עם מצבים מאתגרים בעבודת המחנך.

הילד הזה הוא אני – סדרת הרצאות  וסדנאות העוסקות בתלמידים המביאים איתם לשדה הלמידה קשיים על רקע רגשי/סביבתי,  נוירולוגי מולד (להבדיל מהפרעות קשב נרכשות).

מפגשי גננות בתפיסת הPR מעטפת למידה אחרת בהובלת תהליכים

אנחנו מאמינים שטיוב ההון האנושי בגן הילדים הוא המפתח להצלחה. מתוך תובנה זו פיתחנו גישה ייחודית – גישת ה-Promote – לעבודה בגני ילדים שממקסמת ומשלבת את הפוטנציאל האישי של הגננת עם צרכי האוכלוסייה הורים וילדים.

גישת הPR  מבית מכון רביבים בע"מ היא גישת-הליבה בעבודתנו.

מבוססת על ההבנה כי מערכות החינוך כיום נדרשות ליסוד מארגן-תפיסה המשלבת בין זהות ארגונית מערכתית וגישה אינדיבידואלית להתפתחותה האישית של הגננת כמובילת תהליכים משמעותיים בגן הילדים.

השתלמויות פא"פ והשתלמויות וירטואליות

כל ההשתלמויות צמודות למתווים של משרד החינוך

המוטו שלנו: "הוראה זה ייעוד! – זה הרבה מעבר לעבודה"